Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: “Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh”

Ngày đăng: 21/05/2020 | Lượt xem: 99

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Lan Phương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu; Mã số: 222024; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Nguyễn Thị Lan Phương            

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm nghiên cứu ẩn dụ (AD) ý niệm trong các diễn ngôn quảng cáo (QC) tiếng Việt (TV) và tiếng Anh (TA) nhằm tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt và lý giải cho sự tương đồng và khác biệt đó trên cơ sở ngôn ngữ, văn hóa và tư duy dân tộc.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án góp phần bổ sung và làm sáng rõ các đặc trưng văn hóa dân tộc Việt và Anh trong lĩnh vực nghiên cứu, đóng góp vào nền tảng lý luận của AD ý niệm nói chung và AD ý niệm trong QC nói riêng;

       Luận án đã xây dựng sơ đồ tầng bậc của ba nhóm AD và luận giải sự tương đồng cũng như khác biệt giữa hai ngôn ngữ dựa trên các đặc trưng văn hóa và tư duy dân tộc. Điều này giúp những người học tập, giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ có thêm một cái nhìn về phương thức tư duy về thế giới khách quan của hai dân tộc Việt và Anh và những biểu hiện của tư duy này trong lĩnh vực nghiên cứu cụ thể là QC;

       Luận án cũng chỉ ra các loại AD ý niệm và tần suất sử dụng của AD trong QC và vai trò của AD trong các diễn ngôn QC. Đây là cơ sở tham khảo giúp các nhà thiết kế QC tư duy và sáng tạo ra những diễn ngôn QC ấn tượng, dễ nhớ với KH mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu xúc tiến SP.

Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án

       Luận án góp phần làm sáng rõ thêm khái niệm, đặc tính của AD ý niệm, quan hệ giữa AD trong ngôn ngữ và tư duy, văn hoá, từ đó góp phần khẳng định và thúc đẩy việc phát triển khuynh hướng lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại này.

       Luận án là nền tảng giúp các nhà QC thiết kế QC một cách sáng tạo, ấn tượng và hiệu quả nhằm tác động đến quyết định mua của KH. Đồng thời, qua phân tích và so sánh các mô hình ánh xạ của AD trong QC của hai ngôn ngữ, luận án có thể ứng dụng trong các khía cạnh khác nhau của ngôn ngữ, bao gồm dịch thuật và giảng dạy.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền

In bài viết