Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu từ thực tiễn vùng Tây Nam Bộ”

Ngày đăng: 19/05/2020 | Lượt xem: 159

       Ngày 16 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hà Huy Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Nhật Quang.

NCS. Hà Huy Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Luận án có mục tiêu tổng quát là nghiên cứu được luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nam Bộ.

Những đóng góp mới của luận án:

       Hệ thống hóa được các quan điểm về thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu  với các yếu tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá và quy trình thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu.

       Đã hình thành nguồn thông tin mới về thực trạng chính sách và kết quả triển khai thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu  vùng Tây Nam Bộ để các cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu ở Trung ương, địa phương và các nhà nghiên cứu, giảng dạy có thêm nguồn thông tin hữu ích để tham khảo.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống khung lý thuyết và thực tiễn về thực hiện chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu.

      Việc luận án nghiên cứu một cách hệ thống về thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, lại nghiên cứu ở một khu vực cụ thể là vùng Tây Nam Bộ sẽ góp phần làm rõ các vấn đề mang tính thực tiễn về chính sách biến đổi khí hậu.

      Góp phần đưa ra cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách về biến đổi khí hậu tham khảo cho quá trình hoàn thiện giải pháp thực hiện chính sách biến đổi khí hậu ở Việt Nam nói chung và vùng Tây Nam Bộ nói riêng.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa