Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)”

Ngày đăng: 03/03/2020 | Lượt xem: 286

       Ngày 28 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Tạ Minh Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn Hải và PGS. TS Trần Thị Lan Hương

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án cấp HV của NCS. Tạ Minh Hà

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

Luận án nhằm đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của HABECO đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án xác định được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến NLCT của HABECO. Luận án thực hiện kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu, kết quả đều đạt yêu cầu và đảm bảo độ tin cậy. Từ các kết quả đó, luận án đưa ra các đề xuất để nâng cao NLCT của HABECO trong thời gian tới.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Luận án đã đưa ra được khái niệm về NLCT của các DN kinh doanh BRNGK. Xây dựng các yếu tố cấu thành NLCT và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ngành BRNGK;

      Luận án đưa ra cái nhìn toàn cảnh về NLCT của Tổng công ty trong thời gian qua, nhấn mạnh những thành công đạt được và những hạn chế từ đó đề xuất giải pháp nâng cao trong thời gian tới; Luận án đưa ra những phát hiện có ý nghĩa thực tiễn về NLCT của HABECO, làm cơ sở cho các giải pháp và kiến nghị;

      Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho những nhà nghiên cứu, sinh viên, những người quan tâm về vấn đề NLCT của HABECO. Các nhà quản trị doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước rút ra kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh.

    Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền