Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học “Hôn nhân của người Tày ở vùng biên giới huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng”

Ngày đăng: 19/02/2020 | Lượt xem: 80

       Ngày 18 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Anh Hòa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học; Chuyên ngành: Nhân học; Mã số: 9 31 03 02. Người hướng dẫn khoa học: 1) TS. Lê Duy Đại; 2) TS. Đậu Tuấn Nam.

NCS. Lê Anh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Nghiên cứu, phân tích đặc điểm truyền thống và biến đổi hôn nhân của người Tày ở vùng biên giới huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng nhằm góp phần bảo lưu giá trị văn hóa tộc người, thấy được quá trình phát triển tộc người, quan hệ tộc người trong bối cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội vùng biên đã và đang có nhiều thay đổi. Làm rõ xu hướng và những vấn đề đặt ra trong hôn nhân của người Tày ở đây, nhất là vấn đề hôn nhân xuyên biên giới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các giá trị của hôn nhân trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người phát triển bền vững.

Những đóng góp mới của luận án:

       Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về hôn nhân của người Tày tại vùng biên giới huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Làm rõ những đặc điểm tương đồng với người Tày cư trú tại các địa phương khác, và chỉ ra những vấn đề nổi cộm về hôn nhân xuyên biên giới trong nhiều năm trở lại đây của người Tày ở huyện Phục Hòa.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Nhận diện giá trị văn hóa tộc người được bảo lưu trong hôn nhân, làm cơ sở để so sánh sự tương đồng, khác biệt giữa hôn nhân của người Tày tại đây với các địa phương khác, nơi có sự khác biệt về đặc điểm tự nhiên, xã hội...

       Kết quả của luận án là cơ sở để các nhà quản lý xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa tộc người, giải quyết các vấn đề tiêu cực phát sinh trong hôn nhân nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, ổn định cho cư dân cư trú ở khu vực biên giới Việt - Trung.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa