Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: “Đối chiếu các đơn vị từ vựng thuộc trường thị giác trong tiếng Anh và tiếng Việt”

Ngày đăng: 05/02/2020 | Lượt xem: 98

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Thị Hải Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu; Mã số: 222024; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Khang.

 

NCS. Trần Thị Hải Bình đã bảo vệ thành công Luận án

Mục đích nghiên cứu của Luận án

       Luận án nhằm khảo sát các đơn vị thuộc trường thị giác trong tiếng Việt và tiếng Anh: chỉ ra đặc điểm nghĩa của nhóm từ chỉ cơ quan thị giác và bộ phận của cơ quan thị giác, hoạt động của cơ quan thị giác và đặc điểm của cơ quan thị giác; làm sáng tỏ sự phát triển nghĩa và khả năng kết hợp của nhóm từ theo tư duy liên tưởng của mỗi dân tộc.

Đóng góp mới của Luận án

       Luận án nghiên cứu đối chiếu một cách hệ thống các đơn vị từ thuộc trường thị giác trong tiếng Anh và tiếng Việt, gồm: danh từ, động từ và tính từ, đồng thời chỉ ra được sự giống nhau và khác nhau trong đặc điểm cấu tạo và phương thức chuyển nghĩa, nghiên cứu ngữ nghĩa của nhóm từ này trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để chỉ ra tương đồng và khác biệt trong tư duy, văn hóa của hai dân tộc.

Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án

       Luận án nghiên cứu chi tiết và có hệ thống về trường thị giác trong tiếng Việt bằng các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học và ngôn ngữ - văn hóa học. Kết quả của luận án đóng góp một phần cho lý thuyết về trường nghĩa và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, tạo ra cơ sở lý thuyết cũng như thực tiễn cho các nghiên cứu về trường nghĩa nói chung và trường nghĩa tiếng Việt nói riêng có đối chiếu so sánh với tiếng Anh.

       Kết quả của luận án sẽ giúp việc học, và dạy các từ thuộc trường thị giác trong tiếng Việt và tiếng Anh thêm hiệu quả, và cũng có thể dùng như một tài liệu hỗ trợ công tác biên soạn từ điển.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền

In bài viết