Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các tỉnh miền Tây Nam Bộ”

Ngày đăng: 16/01/2020 | Lượt xem: 106

       Ngày 15 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Quốc Sử đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp và Trần Minh Đức.

GS.TS. Võ Khánh Vinh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội tặng hoa

chúc mừng NCS. Phạm Quốc Sử

Mục đích nghiên cứu:

      Làm rõ những vấn đề lý luận kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát TTHC tại tỉnh miền Tây Nam Bộ hiện nay. Xác định quan điểm và đề xuất những giải pháp đảm bảo kiểm soát TTHC tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, Luận án làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận kiểm soát TTHC như: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, nội dung.

        Thứ hai, phân tích, đánh giá và làm rõ thực trạng, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân về kiểm soát TTHC tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

       Thứ ba, đưa ra các quan điểm và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát TTHC các tỉnh miền Tây Nam Bộ gồm: giải pháp hoàn thiện thể chế pháp lý và giải pháp quản lý, điều hành tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Ý nghĩa khoa học của luận án:

       Bổ sung, hoàn thiện về lý luận về kiểm soát TTHC như khái niệm, bản chất, đặc điểm và vai trò của kiểm soát TTHC. Cung cấp những đánh giá về ưu và nhược điểm của pháp luật kiểm soát TTHC từ khi được xác lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam năm 2010 cho đến thời điểm năm 2017. Bổ sung những luận cứ khoa học để hoàn thiện pháp luật kiểm soát TTHC và bảo đảm hiệu quả kiểm soát TTHC. Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần nâng cao nhận thức. Luận án có thể dùng làm tư liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm soát TTHC.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Phạm Quốc Sử chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Tin: Minh nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt