Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học: “Chính sách xã hội và vai trò của nó đối với phát triển giáo dục và đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”

Ngày đăng: 15/01/2020 | Lượt xem: 81

       Ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phan Văn Thành đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS; Mã số: 9 22 90 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Viên.

NCS. Phan Văn Thành đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của chính sách xã hội (CSXH) về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đối với phát triển GD&ĐT ở  Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) hiện nay.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án góp phần bổ sung, làm rõ một số vấn đề lý luận về CSXH và vai trò của CSXH đối với phát triển GD&ĐT;

       Luận án góp phần làm rõ hơn thực trạng CSXH về GD&ĐT của Nhà nước và của chính quyền TPHCM, thực trạng tác động của CSXH về GD&ĐT đối với sự phát triển của GD&ĐT ở TPHCM hiện nay; đồng thời, luận án góp phần đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các CSXH về GD&ĐT đối với phát triển GD&ĐT ở TPHCM.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án góp thêm ý kiến vào việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về CSXH và CSXH về GD&ĐT.

       Luận án cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác thực tiễn quản lý GD&ĐT ở TPHCM hiện nay để hoàn thiện hệ thống CSXH về GD&ĐT. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận án, có thể làm tài liệu tham  khảo và vận dụng ngay vào trong thực tiễn xây dựng, hoàn thiện CSXH và phát huy vai trò các CSXH về GD&ĐT trong phát triển GD&ĐT ở TPHCM hiện nay. Bên cạnh đó, luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập về CSXH và CSXH đối với phát triển GD&ĐT.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền