Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đặc điểm thuật ngữ Đông y tiếng Việt”

Ngày đăng: 09/12/2019 | Lượt xem: 211

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Chi Lê đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 9222024; Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Phạm Ngọc Hàm và PGS.TS. Trương Việt Bình.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án cho NCS. Nguyễn Chi Lê

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm khảo sát, miêu tả, phân tích các thuật ngữ Đông y tiếng Việt, nhằm làm sáng tỏ đặc trưng về phương diện cấu tạo và định danh của hệ thống thuật ngữ này. Với kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần cho công tác biên soạn giáo trình tiếng Trung chuyên ngành y học cổ truyền cũng như xây dựng từ điển Đông y, đặc biệt là công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và dịch thuật trong lĩnh vực y học cổ truyền Việt Nam hiện nay đạt hiệu quả cao hơn.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, khảo sát và phân tích một cách hệ thống và tổng thể về đặc điểm cấu tạo, con đường hình thành, phương thức, đặc trưng định danh và nét khác biệt về đặc trưng định danh của thuật ngữ Đông y tiếng Việt;

       Luận án giúp cho các giảng viên giảng dạy chuyên ngành, các giảng viên giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, những người làm công tác biên soạn giáo trình, từ điển, các học sinh – sinh viên chuyên ngành y học cổ truyền…có được một cái nhìn tổng quát về thuật ngữ Đông y tiếng Việt.

Ý nghĩa lý luận và thực tiến của Luận án

       Luận án sẽ góp thêm vào việc nghiên cứu lí thuyết chung về thuật ngữ học, góp phần làm sáng tỏ các luận điểm đại cương về đặc điểm của thuật ngữ chuyên ngành y học cổ truyền; đồng thời chỉ ra những đặc điểm riêng về phương diện cấu tạo, đặc điểm ngữ nghĩa và phương thức định danh của thuật ngữ Đông y tiếng Việt.

       Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên phiên dịch, biên soạn giáo trình chuyên ngành y dược học và giảng dạy chuyên ngành y học cổ truyền ở nước ta.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền

In bài viết