Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự”

Ngày đăng: 10/09/2019 | Lượt xem: 527

Ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Hữu Hậu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Mã số: 9 38 01 04; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Nhã.

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Hữu Hậu

Mục đích nghiên cứu:

     Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn bảo đảm quyền con người và các quyền tố tụng của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện kiểm sát tìm những khó khăn, vướng mắc, bất cập, cùng những nguyên nhân để khắc phục, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động của Viện kiểm sát đảm bảo quyền con người của người bị buộc tội.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, lần đầu tiên luận án đưa ra khái niệm, đặc điểm, nội dung, ý nghĩa, cơ sở, yếu tố, yêu cầu và phương thức bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện kiểm sát ở các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử;

       Thứ hai, phân tích làm sáng tỏ về mặt lý luận mối quan hệ của quyền không tự buộc tội với trách nhiệm buộc tội, kết tội trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Khi các chủ thể tiến hành tố tụng tiến hành các biện pháp điều tra thu thập chứng cứ, không được yêu cầu người bị buộc tội thực hiện các hành vi tự buộc tội (trực tiếp hoặc gián tiếp) khi họ thực hiện nghĩa vụ tố tụng theo luật định. Đồng thời xác định được tiêu chuẩn đánh gía hiệu quả bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội làm cơ sở cho hoạt động thực tiễn;

       Thứ ba, đưa ra nhận thức mới về cơ chế bảo đảm bằng các biện pháp pháp lý khi thực hiện quyền năng của Viện kiểm sát như quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị, quyền khởi tố, yêu cầu khởi tố và theo phương thức bảo đảm riêng có của Viện kiểm sát như: thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật) để phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm quyền con người của người bị buộc tội;

       Thứ tư, luận án nghiên cứu thực tiễn bảo đảm quyền con người và các quyền tố tụng của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện kiểm sát ở các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong 10 năm qua (2009-2018), làm rõ những mặt tích cực cùng với những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, bất cập và tìm những nguyên nhân để khắc phục;

     Thứ năm, xác định các quan điểm định hướng tiếp tục bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội, đề xuất giải pháp khả thi nhằm tăng cường bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện kiểm sát ở các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong thời gian tới.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Làm rõ một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong mối quan hệ với quyền được suy đoán vô tội, quyền không tự buộc tội của người bị buộc tội để hạn chế, khắc phục oan sai, không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Làm rõ thực tiễn bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện kiểm sát 10 năm qua, phục vụ cho lập pháp, giảng dạy lý luận và hoạt động thực tiễn cho các chức danh tư pháp.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Nguyễn Hữu Hậu chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Tin: Minh Nguyệt