Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý “Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở”

Ngày đăng: 21/08/2019 | Lượt xem: 239

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9 31 04 01. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Văn Tường

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Hệ thống hóa cơ sở lí luận về ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở, chỉ ra thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị giúp các em ứng phó tích cực hơn với hành vi bạo lực học đường.

Những đóng góp mới của luận án:

       Về lí luận: Luận án đã xây dựng cơ sở lí luận về ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở; xác định các khái niệm công cụ, các biểu hiện và cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở và làm rõ một số yếu tố tâm lí cá nhân và tâm lí xã hội có ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở.

       Về thực tiễn: Luận án đã chỉ rõ thực trạng ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở, làm rõ thực trạng các biểu hiện, các cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường. Luận án phát hiện ra rằng: khi gặp hành vi bạo lực học đường học sinh trung học cơ sở ưu tiên sử dụng các cách ứng phó tích cực và ít sử dụng các cách ứng phó tiêu cực.

       Luận án làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở, bao gồm các yếu tố tâm lí xã hội (cách ứng xử giữa phụ huynh và học sinh; cách ứng xử giữa nhà trường/thầy cô và học sinh; quan hệ bạn bè của học sinh) và một số yếu tố tâm lí cá nhân của học sinh. Trong đó, những yếu tố tâm lí xã hội ảnh hưởng lớn hơn và có thể tác động làm thay đổi các cách ứng phó của học sinh trung học cơ sở khi gặp phải hành vi bạo lực học đường.

       Luận án đã đề xuất một số kiến nghị giúp học sinh trung học cơ sở phòng ngừa và ứng phó tích cực với hành vi bạo lực học đường.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Ý nghĩa lý luận của luận án: Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung thêm vào lí luận tâm lí học, tâm lí học giáo dục, tâm lí học phát triển một số vấn đề lí luận về ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở.

       Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo dành cho các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi học sinh trung học cơ sở, là cơ sở để họ tìm ra những biện pháp hữu hiệu trong việc giúp học sinh trung học cơ sở ứng phó có hiệu quả với hành vi bạo lực học đường. Là nguồn tài liệu hữu ích cho học sinh trung học cơ sở trong trường hợp các em là nạn nhân của hành vi bạo lực học đường. 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết