Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý “Nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỷ”

Ngày đăng: 21/08/2019 | Lượt xem: 336

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9 31 04 01. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình.

 

GS.TS. Vũ Dũng - Chủ tịch Hội đồng

thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu này. Trên cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị giúp các tổ chức chuyên môn đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cha mẹ có con bị tự kỉ.

Những đóng góp mới của luận án:

       Nghiên cứu góp phần hệ thống hoá và bổ sung một số vấn đề lý luận tâm lý học về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ vào tâm lý học nói chung và tâm lý học ứng dụng nói riêng, biểu hiện và mức độ nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ, các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ.

       Các kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các công trình nghiên cứu về nhu cầu tham vấn tâm lý, cho thực tiễn nâng cao chất lượng cuộc sống của cha mẹ có con bi tự kỉ, đồng thời thúc đẩy các nhà quản lý đưa ra các biện pháp kịp thời nhằm thoả mãn nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Ý nghĩa lý luận của luận án:  Luận án đã phân tích và hệ thống hoá các hướng nghiên cứu về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ dưới góc độ của khoa học tâm lý. Từ đó, luận án xây dựng được khung lý thuyết về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ. Bên cạnh đó, luận án chỉ rõ 02 biểu hiện về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ: nhu cầu về nội dung tham vấn tâm lý và nhu cầu về hình thức tham vấn tâm lý. Đây là vấn đề lý luận mới ở Việt Nam hiện nay. Việc bổ sung khái niệm và lý luận về nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ giúp bổ sung những lý luận về tâm lý học một cách phong phú, cụ thể hơn, đặc biệt là với tâm lý học ứng dụng.

       Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỉ ở mức độ tương đối. Bên cạnh đó, luận án cũng khẳng định, các cha mẹ hiện đang sống cùng nhau có nhu cầu tham vấn tâm lý cao hơn so với các cha mẹ hiện đang một mình chăm sóc con bị tự kỉ. Với kết quả này, bước đầu làm cơ sở thực tiễn nghiên cứu khoa học cho việc xây dựng các chương trình tham vấn tâm lý chuyên sâu dành riêng cho cha mẹ có con bị tự kỉ; đồng thời, góp phần thiết kế các bài tập huấn về trợ giúp giải quyết các khó khăn tâm lý khi chăm sóc trẻ tự kỉ dành cho gia đình nói riêng và xã hội nói chung.

NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý

tại Học viện Khoa học xã hội

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa