Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học ”Tội giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”

Ngày đăng: 15/08/2019 | Lượt xem: 920

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Giàng Quốc Hưng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Khánh Vinh.

 

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án tập trung vào việc phân tích một cách thực tiễn, chân thực bức tranh tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, nhận diện một cách sống động, cụ thể nhất các nguyên nhân căn bản, đặc thù của địa bàn tỉnh Lào Cai về tội giết người, qua đó đề xuất, thiết kế các giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này phù hợp với tỉnh Lào Cai.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Đóng góp quan trọng nhất của luận án đó là việc khắc hoạ rõ nét nhất bức tranh tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 2008 đến nay, qua đó xác định một cách căn cơ những yếu tố đặc trưng  nhất trong nguyên nhân của loại tội phạm này, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp đặc thù địa bàn tỉnh Lào Cai trong đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. Giá trị của luận án cũng có thể được sử dụng để tham chiếu (về mặt tiếp cận) đối với các nghiên cứu tội phạm về tội giết người trên địa bàn các tỉnh có đặc điểm vị trí địa lý giống Lào Cai.

Ý nghĩa khoa học của luận án:

   Ý nghĩa lý luận

       Luận án là sự kế thừa về lý luận tội phạm học về tội giết người, chính vì vậy, thông qua luận án, tác giả đã hệ thống hoá các công trình nghiên cứu tội phạm học về tội giết người trong thời gian qua ở Việt Nam.

   Ý nghĩa thực tiễn

       Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ thực hiện công việc phân tích tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian hơn 10 năm vừa qua, đem lại giá trị tham chiếu trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội này để chính quyền tỉnh Lào Cai tham khảo. 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Giàng Quốc Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết