Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sức khoẻ của con người từ thực tiễn của tỉnh Hải Dương”

Ngày đăng: 13/08/2019 | Lượt xem: 634

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Huy Tài đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Mã số: 9 38 01 04; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn.

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng NCS. Nguyễn Huy Tài

Mục đích nghiên cứu:

       Góp phần làm rõ hơn những vấn đề về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với các tội xâm phạm sức khỏe (XPSK) của con người, đánh giá việc áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về tội phạm này từ thực tiễn tỉnh Hải Dương. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự (PLHS) về TNHS đối với các tội XPSK của con người, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, xử lý loại tội phạm này trong tình hình mới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn. Luận án là công trình khoa học trong khoa học hình sự Việt Nam nghiên cứu cụ thể về khái niệm, cơ sở  của TNHS và hình phạt- hình thức của TNHS đối với các tội XPSK của con người; thực tiễn áp dụng TNHS đối với các tội XPSK của con người ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 13 năm  ( 2006 - 2018 ); kết quả đấu tranh của các cơ quan bảo vệ pháp luật và đưa ra các đề xuất hoàn thiện các quy định của BLHS và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng  trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung.

       Luận án hệ thống hóa lịch sử phát triển của luật hình sự Việt Nam quy định về TNHS đối với các tội XPSK của con người từ thời phong kiến đến nay, đồng thời nghiên cứu các quy định liên quan đến TNHS đối với các tội XPSK của con người trong BLHS Việt Nam và của một số nước trên thế giới để đưa ra các nhận xét, đánh giá.

       Thông qua những đánh giá, phân tích về thực tiễn xét xử các tội XPSK của con người còn làm tư liệu cho các nhà làm luật nước ta  nghiên cứu, tham khảo khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung BLHS về các tội phạm này dưới góc độ lập pháp hình sự.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa lý luận:

       Luận án góp phần bổ sung thêm vào hệ thống  lý luận của Luật hình sự Việt Nam về các tội XPSK của con người và nâng cao nhận thức của các cơ quan, người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự đúng quy định, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Qua đó bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe con người, bảo vệ quyền con người.

       Luận án là nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự tại các cơ sở đào tạo luật.

Ý nghĩa thực tiễn:

       Luận án làm cơ sở để đưa ra giải pháp, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định của BLHS về TNHS đối với các tội XPSK của con người; góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng trong việc xét xử và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, trong đó có các tội về XPSK của con người, hạn chế oan, sai bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền con người.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Nguyễn Huy Tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt