Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa “Văn hóa ẩm thực của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”

Ngày đăng: 19/06/2019 | Lượt xem: 249

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Oanh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ Quang Trọng.

 

GS.TS. Lê Hồng Lý Chủ tịch Hội đồng,

thay mặt Học viện KHXH tặng hoa chúc mừng NCS

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Nhận diện về văn hoá ẩm thực của người Hoa Quảng Đông trên các phương diện ẩm thực trong gia đình, ẩm thực trong nghi lễ và ẩm thực cộng đồng để nhìn ra vai trò của ẩm thực trên phương diện thể hiện nhân sinh quan, giới, dàn xếp trật tự xã hội và những khuynh hướng biến đổi hiện nay trong bối cảnh văn hoá tộc người và bối cảnh của xã hội đương đại.

Những đóng góp mới của luận án:

       Luận án góp phần tập hợp tư liệu về văn hoá ẩm thực của người Hoa Quảng Đông hiện nay, góp phần bổ sung mảng tiếp cận rộng hơn về ẩm thực trong đời sống con người.

       Nhìn nhận ẩm thực ở một khía cạnh mới là biểu đạt quan điểm vũ trụ quan, quan niệm về giới trong phân công thực hành liên quan đến ẩm thực, biểu đạt giá trị vị thế xã hội của cá nhân và gia đình.

       Ẩm thực không đơn thuần là món ăn, cách ăn mà còn xem ẩm thực như là tấm gương phản chiếu văn hoá dưới góc độ nhìn nhận vai trò của ẩm thực trong đời sống hiện đại

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

   Ý nghĩa lý luận:

       Thứ nhất, luận án cung cấp một hướng tiếp cận mới khi nghiên cứu văn hoá ẩm thực người Hoa Quảng Đông bao gồm xem xét ẩm thực như một trường văn hoá tự trị, phản ánh trật tự xã hội hiện tại và tham gia vào sản xuất văn hoá xét trong khuôn khổ ẩm thực người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh.

       Thứ hai, qua tìm hiểu có hệ thống về văn hoá ẩm thực của người Hoa Quảng Đông trên cơ sở xem xét thực hành bữa ăn tại gia và nghi lễ mang tính cộng đồng để làm rõ hơn vai trò của ẩm thực tham gia vào việc tạo dựng văn hóa tộc người của nhóm ngôn ngữ Quảng Đông trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh hiện nay.

   Ý nghĩa thực tiễn: Luận án cung cấp thêm những hiểu biết về văn hóa ẩm thực độc đáo của người Hoa Quảng Đông cũng như về đời sống văn hóa tộc người cùng những thông điệp văn hóa, xã hội kinh tế, chính trị được thể hiện qua ẩm thực. Theo đó, hiểu về ẩm thực không chỉ là việc ăn uống thông thường mà ẩm thực là văn hóa, biểu đạt nhiều thông điệp văn hóa, xã hội. Nguồn tài liệu này giúp ích không chỉ cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy mà còn giúp cho các nhà hoạch định chính sách về văn hóa tộc người ở khía cạnh hiểu về văn hóa của từng nhóm tộc người để có được những ứng xử phù hợp và những chính sách khả thi trong việc phát huy thế mạnh của nguồn lực văn hóa trong phát triển xã hội.  

NCS. Trần Thị Kim Oanh chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết