Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: “Chất lượng dịch vụ bán lẻ của một số siêu thị kinh doanh tổng hợp tại Hà Nội”

Ngày đăng: 18/06/2019 | Lượt xem: 227

Ngày 15 tháng 6 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Huyền Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh và TS. Nguyễn Thị Ngọc.

NCS. Lê Huyền Trang đã bảo vệ thành công Luận án

Mục đích của Luận án:

       Luận án nhằm đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị kinh doanh tổng hợp trên địa bàn Hà Nội.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án xây dựng mô hình nghiên cứu để đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ dành riêng cho các siêu thị kinh doanh tổng hợp tại Hà Nội. Căn cứ trên quan điểm nghiên cứu về chất lượng dịch vụ bán lẻ của Dabholkar và Mehta, luận án đã có sự chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với bối cảnh kinh doanh dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam; Luận án phát triển thang đo chất lượng dịch vụ bán lẻ dựa trên cơ sở kế thừa từ một số nghiên cứu trên thế giới, tuy nhiên tác giả có một số điều chỉnh cần thiết;      

       Luận án phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ dựa trên những đánh giá của nhà quản lý siêu thị. Nhờ đó, việc đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ tại siêu thị sẽ hoàn thiện hơn, việc đề xuất giải pháp sẽ được nhìn nhận toàn diện hơn cả từ phía siêu thị và khách hàng; phân tích và chỉ ra kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ của một số hệ thống siêu thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Từ đó đưa ra bài học kinh nghiệm về vấn đề nghiên cứu.

Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án

       Luận án làm cơ sở lý luận trong việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp trong việc nâng cao  chất lượng dịch vụ bán lẻ (CLDVBL) tại một số siêu thị tại Hà Nội;

       Luận án có thể sử dụng như một tài liệu định hướng trong hoạt động thực tiễn cũng như giảng dạy nghiên cứu về CLDVBL.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền