Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam”

Ngày đăng: 10/05/2019 | Lượt xem: 322

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phan Thị Thu Lê đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Mã số: 9 38 01 04; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Cao Thị Oanh.

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh – Chủ tịch Hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng NCS. Phan Thị Thu Lê

Mục đích nghiên cứu:

       Mục đích nghiên cứu của luận án trên tiếp cận một cách có hệ thống, toàn diện các vấn đề lý luận, đánh giá thực tiễn áp dụng các tình tiết tăng nặng TNHS, phát hiện sai sót, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và từ đó đề xuất một số kiến nghị về tiếp tục hoàn thiện quy định về các tình tiết tăng nặng TNHS và đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng của chế định này nhằm thực hiện đúng đắn chính sách pháp luật hình sự, bảo đảm pháp chế, cá thể hoá hình phạt, đảm bảo sự công bằng, nhân đạo trong áp dụng hình phạt theo yêu cầu của Cải cách tư pháp hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Trên cơ sở nghiên cứu toàn diện có hệ thống các vấn đề lý luận về tình tiết tăng nặng TNHS, phân tích các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tình tiết tăng nặng TNHS có so sánh với pháp luật hình sự một số nước, đánh giá kết quả cũng như những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật luật hình sự về các tình tiết tăng nặng TNHS và nguyên nhân, Luận án đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về các tình tiết tăng nặng TNHS và các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng các quy định đó trên thực tế.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa lý luận

       Những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện vấn đề lý luận về tình tiết tăng nặng TNHS, giúp cho các học giả, các nhà nghiên cứu có góc nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn về tình tiết tăng nặng TNHS và công tác áp dụng quy định về tình tiết này của BLHS Việt Nam năm 2015. 

Ý nghĩa thực tiễn

       Luận án góp một phần làm rõ thực trạng áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS trong thời gian qua, những ưu điểm đạt được, những vướng mắc và khó khăn, tìm ra những nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Phan Thị Thu Lê chụp ảnh lưu niệm 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt