Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 06/10/2022 | Lượt xem: 2085

       Từ ngày 28 tháng 8 năm 2022 đến ngày 1/10/2022, Khoa Khoa học quản lý, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho các học viên ngành Quản trị kinh doanh; đợt 1/2020 (2020-2022).

 

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ khóa Đợt 1 năm 2020

       Các học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh đã hoàn thành chương trình học tập. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

        Kết quả có 09 luận văn của các học viên ngành Quản trị kinh doanh đã bảo vệ thành công và được Hội đồng nhất trí thông qua, đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.       

 

Tin: Minh Nguyệt