Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 04/01/2022 | Lượt xem: 2111

Ngày 18 tháng 12 năm 2021, Khoa Khoa học quản lý, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho các học viên ngành Quản trị kinh doanh; đợt 2/2019 (2019-2021).

 

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ khóa X ( đợt 2 năm 2019)

 

Các học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh đã hoàn thành chương trình học tập. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

Kết quả có 22 luận văn bảo vệ thành công của các học viên ngành Quản trị kinh doanh được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết