Đào tạo Thạc sĩ

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức đánh giá luận văn, luận án trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19 tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 07/07/2021 | Lượt xem: 4253

Chi tiết Quyết định xem tại Danh sách file đính kèm phía dưới !

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Quyetdinh_danhgia_LV_La_tructuyen_HVKHXH.pdf