Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 24/04/2021 | Lượt xem: 1780

Ngày 22/4/2021, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho các học viên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1/2019 (2019-2021).

 

Toàn cảnh học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ

Học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

Kết quả bảo vệ của các Luận văn ngành Quản trị kinh doanh được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.   

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền

In bài viết