Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ ngành Việt Nam học tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 24/04/2021 | Lượt xem: 1364

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Khoa Việt Nam học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho học viên ngành Việt Nam học đợt 1/2019 (2019-2021).

 

Các viên cao học chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Học viên cao học ngành Việt Nam học đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

Kết quả bảo vệ của các Luận văn ngành Việt Nam học được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền

In bài viết