Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ ngành Luật học tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 22/06/2020 | Lượt xem: 3970

       Từ ngày 25  tháng 5  đến ngày 16 tháng 6  năm 2020, Khoa Luật học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho các học viên ngành Luật Kinh tế; Luật Hình sự; Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Luật Hiến pháp và luật Hành chính đợt 1/2018 (2018-2020) .

 

               Học viên cao học đang trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

       Các học viên cao học ngành Luật Kinh tế; Luật Hình sự; Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Luật Hiến pháp và luật Hành chính đã hoàn thành chương trình học tập. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

       Kết quả bảo vệ của các học viên ngành Luật Kinh tế; Luật Hình sự; Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Luật Hiến pháp và luật Hành chính được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.       

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt