Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 16/06/2020 | Lượt xem: 1303

       Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Khoa Khảo cổ, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Khảo cổ, khóa học 2018 - 2020.

 

 

 

Học viên cao học chuyên ngành Khảo cổ học bảo vệ luận văn

       Sau thời gian đào tạo 02 năm đối với bậc học thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, học viên cao học chuyên ngành Khảo cổ học đã hoàn thành chương trình học tập và được giao nhận đề tài; dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, các bản luận văn được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc.

       Kết quả bảo vệ luận văn của học viên được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.          

 

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng và giáo viên hướng dẫn tại lễ bảo vệ

 

Tin: Mai Hoa

In bài viết