Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 22/05/2020 | Lượt xem: 1988

       Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Khoa Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ.

 

Hội đồng họp chấm luận văn thạc sĩ cho các học viên

       Sau thời gian đào tạo 02 năm đối với bậc học thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, học viên cao học chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ đã hoàn thành chương trình học tập và được giao nhận đề tài; dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, các bản luận văn được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc.

       Kết quả bảo vệ luận văn của học viên chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.         

 Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa