Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 20/05/2020 | Lượt xem: 1330

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Khoa Sử học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

 

Học viên cao học chuyên ngành lịch sử Việt Nam bảo vệ luận văn trước Hội đồng

Sau thời gian đào tạo 02 năm đối với bậc học thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, học viên cao học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam đã hoàn thành chương trình học tập và được giao nhận đề tài; dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, các bản luận văn được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc.

Kết quả bảo vệ luận văn của học viên chuyên ngành Lịch sử Việt Nam được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Trưởng khoa Khoa sử học, Chủ tịch Hội đồng

điều hành phiên họp chấm luận văn thạc sĩ

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng và giáo viên hướng dẫn tại lễ bảo vệ

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa