Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo học tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 01/11/2019 | Lượt xem: 876

Trong tháng 10/2019, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Tôn giáo học, khóa học 2017 - 2019.

 

Học viên ngành Tôn giáo học chụp ảnh lưu niệm vùng Hội đồng

Sau hai năm học tập, học viên cao học ngành Tôn giáo học đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, luận văn của học viên đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc; đáp ứng mọi điều kiện để bảo vệ trước hội đồng.

Tại buổi lễ bảo vệ, các luận văn của học viên được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.     

                                                  

Tin: Mai Hoa