Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 01/11/2019 | Lượt xem: 490

Trong tháng 10/2019, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho học viên chuyên ngành Hán Nôm, Khóa học 2017 - 2019.

 

Sau hai năm học tập và nghiên cứu, học viên cao học chuyên ngành Hán Nôm đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, luận văn của học viên đã được thực hiện đảm bảo tiến độ, đáp ứng mọi điều kiện để bảo vệ trước hội đồng.

Tại các buổi lễ bảo vệ, luận văn của học viên được đánh giá là công trình có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; được Hội đồng nhất trí thông qua và đề nghị Giám đốc Học viện Khoa học xã hội công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ.

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Hán Nôm

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa