Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ ngành Kinh tế học; Quản lý kinh tế; Tài chính- Ngân hàng tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 29/10/2019 | Lượt xem: 510

Từ ngày 09  tháng 10  đến ngày 23  tháng 10  năm 2019, Khoa Kinh tế học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho các học viên ngành Quản lý kinh tế; Kinh tế học; Tài chính - Ngân hàng đợt 2/2017 (2017-2019) .

 

Học viên báo cáo kết quả Luận văn trước Hội đồng

Các học viên cao học ngành Quản lý kinh tế; Kinh tế học; Tài chính ngân hàng đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

Kết quả bảo vệ của các học viên ngành Quản lý kinh tế; Kinh tế học; Tài chính ngân hàng được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.                   

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền