Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ ngành Phát triển bền vững tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 28/10/2019 | Lượt xem: 352

       Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Khoa Phát triển bền vững, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho học viên ngành Phát triển bền vững đợt 2/2017 (2017-2019).

 

Hội đồng chấm luận văn cho Học viên ngành Phát triển bền vững

       Học viên cao học ngành Phát triển bền vững đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

        Kết quả bảo vệ của các Luận văn ngành Phát triển bền vững được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.   

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền