Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 28/05/2019 | Lượt xem: 306

Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Chính trị học, đợt 1/2017 (2017-2019).

 

Học viên cao học chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Các học viên cao học chuyên ngành Chính trị học đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô giáo, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

Kết quả bảo vệ luận văn của các học viên chuyên ngành Chính trị học được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.        

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền