Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ ngành Công tác xã hội tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 26/04/2019 | Lượt xem: 650

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Khoa Công tác xã hội, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Công tác xã hội, đợt I/2017

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp chấm luận văn thạc sĩ ngành Công tác xã hội


        Sau thời gian đào tạo 02 năm đối với bậc học thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, các học viên cao học ngành Công tác xã hội đã hoàn thành chương trình học tập và được giao nhận đề tài; dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, các bản luận văn được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc.

         Kết quả bảo vệ luận văn của các học viên ngành Công tác xã hội được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.         

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết