Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 11/04/2019 | Lượt xem: 533

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Khoa Sử học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, đợt I/2017.

 

PGS.TS. Đinh Quang Hải - Trưởng khoa Khoa sử học, Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp chấm luận văn thạc sĩ

       Sau thời gian đào tạo 02 năm đối với bậc học thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội, các học viên cao học chuyên ngành Lịch sử Việt Nam đã hoàn thành chương trình học tập và được giao nhận đề tài; dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, các bản luận văn được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc.

      Kết quả bảo vệ luận văn của các học viên chuyên ngành Lịch sử Việt Nam được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.      

    Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại lễ bảo vệ

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa