Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 10/04/2019 | Lượt xem: 531

Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Tâm lý học đợt 01/2017 (Khóa học 2017 - 2019).

 

       Sau hai năm học tập và nghiên cứu, các học viên cao học chuyên ngành Tâm lý học đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, các bản luận văn thực hiện đảm bảo tiến độ, đáp ứng mọi điều kiện để bảo vệ trước hội đồng.

       Tại buổi bảo vệ, luận văn của các học viên ngành Tâm lý học được Hội đồng đánh giá, nhất trí thông qua và đề xuất Giám đốc Học viện Khoa học xã hội công nhận học vị và cấp  bằng thạc sĩ.

Học viên ngành Tâm lý học bảo vệ luận văn thạc sĩ trước Hội đồng

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa