Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế; Tài chính – ngân hàng tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 06/11/2018 | Lượt xem: 1141

Trong hai ngày (20 tháng 10 và 01 tháng 11 năm 2018), Khoa Kinh tế học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Quản lý kinh tế; Tài chính- ngân hàng đợt 2/2016.

Các học viên cao học chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Các học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế; Tài chính- ngân hàng đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách công phu, nghiêm túc.

Kết quả bảo vệ của các Luận văn chuyên ngành Quản lý kinh tế; Tài chính- ngân hàng được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.                  

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền