Dành cho người học

Kết quả học tập Cao học ngành Luật Học khóa XII đợt 1 năm 2021 tại Hà Nội (Học viên Hồ Chí Minh)

Ngày đăng: 04/08/2023 | Lượt xem: 1017

Chi tiết kết quả xem trong danh sách file đính kèm !

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm KQ_CH_LH_XII_D1_2021_HN (LHCM).pdf
KQ_CH_LKT_XII_D1_2021(HV.HCM).pdf