Dành cho người học

Kết quả học tập Nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển và Kinh tế học Khóa XII - đợt 2 năm 2021 và Khóa XIII đợt 1 năm 2022 tại Hà Nội

Ngày đăng: 30/05/2023 | Lượt xem: 265

Chi tiết kết quả xem trong danh sách file đính kèm !

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm KQ_NCS_QLKT_KTCT_KTPT_KTH_XII_D2_2021&XIII_D1_2022_HN.pdf