Dành cho người học

Kết quả học tập NCS ngành Quản lý kinh tế Khóa X - đợt 2 năm 2019, Khóa XI-đợt 1&2 năm 2020 và Khóa XII-đợt 1 năm 2021 tại Hà Nội và Khóa X - đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: 09/08/2022 | Lượt xem: 268

Chi tiết Kết quả học tập xem tại Danh sách file đính kèm phía dưới !

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm KetQua_HocTap_NCS_QLKT_X_D2_2019_XI_D1&2_2020&XII_D1_2021.pdf