Dành cho người học

Kết quả học tập của học viên cao học ngành Quản lý giáo dục khóa VIII đợt 2 năm 2017 và khóa IX đợt 1 năm 2018 tại Hà Nội

Ngày đăng: 07/06/2019 | Lượt xem: 197

 

 

Kết quả học tập xem chi tiết tại danh sách các file đính kèm!

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm KQ_HocTap_VIII_2_2017_1_2018_QLGD_Hanoi.pdf