Hoạt động tạp chí

Giới thiệu về Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội

Ngày đăng: 20/10/2021 | Lượt xem: 1653

TẠP CHÍ NHÂN LỰC KHOA HỌC XÃ HỘI

GIỚI THIỆU CHUNG

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội được Bộ thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 1213/GP-BTTTT ngày 10 tháng 07 năm 2012; Chủ tịch viện Khoa học xã hội Việt Nam ký Quyết định thành lập số 1144/QĐ-KHXH ngày 23 tháng 07 năm 2012. Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí ra mắt hoạt động từ tháng 8/2012. Sau khi Viện Khoa học xã hội Việt Nam được đổi tên thành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội đã Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép xuất bản số 394/GP-BTTTT ngày 23/9/2013.

Tôn chỉ, mục đích:

Đăng tải các bài nghiên cứu về các lĩnh vực, kết hợp đào tạo với nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội; hội nhập quốc tế; phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội, nhằm cung cấp cho bạn đọc những kết quả nghiên cứu cũng như các  thông tin khoa học về các lĩnh vực khoa học xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Học viện Khoa học xã hội, Tạp chí có nhiệm vụ đăng tải các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học xã hội phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội; cung cấp cho bạn đọc các thông tin khoa học khác về các lĩnh vực khoa học xã hội.

Bên cạnh đó, Tạp chí có nhiệm vụ công bố và quảng bá các kết quả nghiên cứu, đào tạo và đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước về các lĩnh vực khoa học xã hội; là kênh thông tin, phản ánh những sự kiện, hoạt động của Học viện qua việc đăng tải các bài thông tin, ảnh các sự kiện hoạt động nổi bật của Học viện trong quá trình hoạt động.

Cơ cấu tổ chức:

Tạp chí có trụ sở làm việc tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; là cơ quan ngôn luận của Học viện Khoa học xã hội.

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:

 • Hội đồng biên tập
 • Tổng biên tập
 • Phó Tổng biên tập
 • Tòa soạn tạp chí

Lãnh đạo Tạp chí qua các giai đoạn:

Giai đoạn 2012 - 2016

 • Tổng Biên tập: GS.TS. Võ Khánh Vinh
 • Phó Tổng biên tập: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
 • Phó Trưởng phòng (phụ trách) Phòng BT - TS: TS. Vũ Mạnh Toàn
 • Phó Trưởng phòng Phòng BT - TS: TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giai đoạn 2017 - 2020

 • Tổng Biên tập: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
 • Phó Tổng biên tập: TS. Vũ Mạnh Toàn
 • Trưởng phòng Phòng BT - TS: ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giai đoạn 2020 đến nay

 • Tổng Biên tập: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
 • Phó Tổng biên tập: TS. Vũ Mạnh Toàn
 • Thư ký Tòa soạn: ThS. Nguyễn Thị Hoa

 

Một số thành tích nổi bật

Thứ nhất, công tác huy động bài viết cho Tạp chí ngày càng có hiệu quả. Ngay sau khi ra mắt và xuất bản số đầu tiên vào tháng 12 năm 2012, Tạp chí đã làm tốt công tác huy động bài viết; xây dựng Thể lệ gửi bài đăng tạp chí; gửi thư mời viết bài tới các cơ quan, Viện nghiên cứu trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các Khoa, Bộ môn, các giảng viên, các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài Học viện. Trong thời gian qua, số lượng bài gửi đến Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội ngày càng tăng, phong phú về hướng nghiên cứu và đa dạng về các lĩnh vực khoa học xã hội. Số lượng bài đăng của nghiên cứu sinh trên Tạp chí ngày một tăng.

Thứ hai, nội dung và hình thức của Tạp chí được nâng cao theo định hướng tiêu chuẩn quốc tế. Những bài viết đăng trên Tạp chí đều được các chuyên gia của ngành, lĩnh vực khoa học đó thẩm định, đánh giá và đóng góp ý kiến. Hình thức của Tạp chí cũng được chú trọng xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế. Do vậy, chất lượng nội dung và hình thức của Tạp chí từng bước được nâng cao.

Thứ ba, ngay sau khi xuất bản được 03 số năm 2013, Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào tính điểm phong học hàm các ngành như: Luật học; Liên ngành Triết học, Chính trị học, Xã hội học; Liên ngành Tâm lý học, Giáo dục học. Đến năm 2014, một số ngành đã được nâng điểm lên mức tối đa như: Luật học; Tâm lý học. Năm 2016, một số ngành tiếp tục được đưa vào tính điểm như: Ngôn ngữ học; Văn học; Kinh tế. Năm 2020, Liên ngành Dân tộc học - Sử học - Khảo cổ học được nước đưa vào tính điểm.

Một số ngành đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm ở mức cao như:

 • Ngành Luật học: 1,0 điểm
 • Ngành Tâm lý học: 1,0 điểm
 • Liên ngành Triết học - xã hội học - Chính trị học: 0,75 điểm…

Thứ tư, Tạp chí có sự phát triển về số lượng xuất bản và phát hành. Trải qua hơn sáu năm hoạt động, kể từ số đầu tiên ra mắt vào tháng 12 năm 2012, đến nay, Tạp chí đã xuất bản được 100 số. Từ định kỳ xuất bản: 02 tháng/số, Tạp chí đã nâng kỳ xuất bản: 01tháng/số (năm 2014); nâng số trang tạp chí từ: 80 lên 120 trang (năm 2016). Việc tăng kỳ xuất bản và tăng số trang tạp chí đã kịp thời đáp ứng nhu cầu đăng bài ngày càng tăng nhanh của các cộng tác viên, đặc biệt là của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài Học viện. Các kênh phát hành của Tạp chí ngày càng được mở rộng: Công ty Phát hành Báo chí TW đặt định kỳ; độc giả đặt định kỳ; độc giả mua lẻ,… hiện tại, Tạp chí đã trở thành một tài liệu nghiên cứu và học tập quan trọng cho nghiên cứu sinh, học viên cao học đang học tập, nghiên cứu tại Học viện.

Thứ năm, ghi nhận những đóng góp của Tạp chí trong công tác đào tạo và nghiên cứu của Học viện Khoa học xã hội:

 • Năm 2013, 2014, 2016, 2017: Tạp chí đã được tặng danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm 2016: được tặng danh hiệu Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Năm 2017, 2018, 2019, 2020: liên tục đạt các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.

Định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định hướng phát triển của Tạp chí nằm trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Thứ nhất, Tạp chí tiếp tục phát huy được những mặt đã làm tốt trong thời gian qua, đảm bảo xuất bản đúng kỳ hạn, nâng cao chất lượng bài viết theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa công tác phát hành, quảng bá để tiến tới nâng số lượng in trên một số Tạp chí.

Thứ hai, định hướng các bài viết cho Tạp chí: là một Tạp chí mang tính chất của ngành giáo dục nên các bài viết cho Tạp chí theo định hướng tới phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo, bám sát hoạt động đào tạo để khai thác các bài viết nhằm phục vụ công tác đào tạo nhân lực khoa học xã hội, chuyển tải và đưa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội vào từng lĩnh vực đào tạo tại Học viện; các bài viết theo hướng nâng cao, hoàn thiện chất lượng các chương trình đào tạo ở các bậc: tiến sĩ, thạc sĩ, bồi dưỡng ngắn hạn… Chú trọng hướng hội nhập, nghiên cứu học tập kinh nghiệm, chương trình đào tạo nhân lực khoa học xã hội của các nước phát triển, các trường đại học lớn trên thế giới nhằm phục vụ công tác đào tạo tại Học viện.

Thứ ba, nâng cao chất lượng của Tạp chí cả về nội dung và hình thức đáp ứng quy chuẩn của một tạp chí khoa học; từng bước hội nhập khu vực và quốc tế. Đây là một định hướng được khẳng định ngay từ khi thành lập Tạp chí và là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín và chất lượng của một tạp chí khoa học.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác huy động bài viết từ các nhà nghiên cứu đầu ngành, các giảng viên trong và ngoài viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các giảng viên cơ hữu của Học viện Khoa học xã hội nhằm từng bước nâng cao được chất lượng của Tạp chí.

Thứ năm, mở rộng các kênh phát hành và quảng bá Tạp chí; đồng thời, thu hút các bài viết có chất lượng để phục vụ tốt hơn nữa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội trong và ngoài Học viện Khoa học xã hội.

 • Liên hệ:
 1. Xử lý công việc hằng ngày:
 • Thư ký Tòa soạn: ThS. Nguyễn Thị Hoa, ĐT: 0915 475 173
 1. Lãnh đạo Tạp chí:
 • Tổng biên tập: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, ĐT: 0904 362 567
 • Phó Tổng biên tập: TS. Vũ Mạnh Toàn, ĐT: 0983 179 871

 

TẠP CHÍ NHÂN LỰC KHOA HỌC XÃ HỘI

 

In bài viết