Hoạt động tạp chí

Giới thiệu Tạp chí nhân lực khoa học xã hội

Ngày đăng: 20/12/2018 | Lượt xem: 1300

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 1213/GP-BTTT ngày 10 tháng 7 năm 2012 và Quyết định thành lập Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội số 1144/QĐ-KHXH ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Tạp chí đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế: ISSN 0866-756X  ngày 17 tháng 12 năm 2012.

 

 

Tôn chỉ, mục đích:

Đăng tải các bài nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học xã hội, kết hợp đào tạo với nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội; hội nhập quốc tế; phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội, nhằm cung cấp cho bạn đọc những kết quả nghiên cứu cũng như các  thông tin khoa học về các lĩnh vực khoa học xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Học viện Khoa học xã hội, Tạp chí có nhiệm vụ đăng tải các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học xã hội phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội; cung cấp cho bạn đọc các thông tin khoa học khác về các lĩnh vực khoa học xã hội.

Bên cạnh đó, Tạp chí có nhiệm vụ công bố và quảng bá các kết quả nghiên cứu, đào tạo và đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước về các lĩnh vực khoa học xã hội; là kênh thông tin, phản ánh những sự kiện, hoạt động của Học viện qua việc đăng tải các bài thông tin, ảnh các sự kiện hoạt động nổi bật của Học viện trong quá trình hoạt động.

Cơ cấu tổ chức:

Tạp chí có trụ sở làm việc tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; là cơ quan ngôn luận của Học viện Khoa học xã hội.

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:

 • Hội đồng biên tập
 • Tổng Biên tập
 • Phó Tổng biên tập
 • Phòng Biên tập - Trị sự

Ấn phẩm chính: Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội

Kỳ hạn xuất bản: 1 tháng/kỳ

Số lượng phát hành: 2.000 bản/1 kỳ

Số trang in: 120 trang/số

Các ấn phẩm khác:

 • Số đặc biệt: 01 số, xuất bản năm 2015
 • Số Chuyên đề: 02 số, xuất bản năm 2019

Lãnh đạo Tạp chí qua các giai đoạn:

 • Giai đoạn 2012 – 2016:

Tổng Biên tập:                                                GS.TS. Võ Khánh Vinh

Phó Tổng biên tập:                                          PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

Phó Trưởng phòng (phụ trách) P. BT - TS:    TS. Vũ Mạnh Toàn

Phó Trưởng phòng P. BT - TS:                       TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

 • Giai đoạn 2017 – 2019:

Tổng Biên tập:                                    PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

Phó Tổng biên tập:                              TS. Vũ Mạnh Toàn

Phó Trưởng phòng P. BT - TS:           ThS. Nguyễn Thị Hoa

 • Từ tháng 6/2020 đến nay:

Tổng Biên tập:                                    PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

Phó Tổng biên tập:                              TS. Vũ Mạnh Toàn

Trưởng phòng P. BT - TS:                  ThS. Nguyễn Thị Hoa

Một số thành tích nổi bật

Công tác xuất bản được chú trọng về quy trình, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và kết nối hiệu quả với đơn vị đối tác trong việc thực hiện các quy định về in ấn, xuất bản và quản lý báo chí. Các kỳ xuất bản luôn được thực hiện đúng kỳ hạn, số kỳ xuất bản là: 12 số/năm.

Huy động bài viết: Tạp chí đã làm tốt công tác huy động bài viết, số lượng bài gửi đến Tạp chí luôn ổn định, phong phú về hướng nghiên cứu và đa dạng về các lĩnh vực khoa học xã hội. Tổng số bài viết đã huy động trung bình mỗi tháng đạt khoảng trên 25 bài.

Đánh giá và thẩm định bài viết: Công tác đánh giá/thẩm định bài viết và phản biện kín được chú trọng. 100% bài viết đăng tải trên Tạp chí được thực hiện quy trình tự phản biện; tỷ lệ bài viết gửi phản biện kín ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng các bài viết đăng Tạp chí.

 Công tác phát hành: Tạp chí đã trở thành một tài liệu nghiên cứu và học tập quan trọng cho nghiên cứu sinh, học viên cao học đang học tập, nghiên cứu tại Học viện và các độc giả khác. Số lượng phát hành hiện tại của Tạp chí đạt trên 2.000 cuốn/số.

Danh mục các ngành được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm cho Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội từ năm 2012 đến nay:

 

TT

Tên ngành/liên ngành

Điểm

 1.  

Luật học

1.0

 1.  

Tâm lý

1.0

 1.  

Ngôn ngữ

0.5

 1.  

Giáo dục học

0.25

 1.  

Triết học

0.75

 1.  

Xã hội học

0.75

 1.  

Chính trị học

0.75

 1.  

Văn học

0.25

 1.  

Kinh tế học

0.25

 1.  

Sử học

0,25

 1.  

Khảo cổ học

0,25

 1.  

Dân tộc học

0.25

 

 

Định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Định hướng phát triển của Tạp chí nằm trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Khoa học xã hội theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Thứ nhất, Tạp chí tiếp tục phát huy được những mặt đã làm tốt trong thời gian qua, đảm bảo xuất bản đúng kỳ hạn, nâng cao chất lượng bài viết theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa công tác phát hành, quảng bá để tiến tới nâng số lượng in trên một số Tạp chí.

Thứ hai, định hướng các bài viết cho Tạp chí: là một Tạp chí mang tính chất của ngành giáo dục nên các bài viết cho Tạp chí theo định hướng tới phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo, bám sát hoạt động đào tạo để khai thác các bài viết nhằm phục vụ công tác đào tạo nhân lực khoa học xã hội, chuyển tải và đưa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội vào từng lĩnh vực đào tạo tại Học viện; các bài viết theo hướng nâng cao, hoàn thiện chất lượng các chương trình đào tạo ở các bậc: tiến sĩ, thạc sĩ, bồi dưỡng ngắn hạn… Chú trọng hướng hội nhập, nghiên cứu học tập kinh nghiệm, chương trình đào tạo nhân lực khoa học xã hội của các nước phát triển, các trường đại học lớn trên thế giới nhằm phục vụ công tác đào tạo tại Học viện.

Thứ ba, nâng cao chất lượng của Tạp chí cả về nội dung và hình thức đáp ứng quy chuẩn của một tạp chí khoa học; từng bước hội nhập khu vực và quốc tế; mở rộng hơn nữa các ngành, các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được đưa vào tính điểm phong học hàm Giáo sư, Phó giáo sư. Đây là một định hướng được khẳng định ngay từ khi thành lập Tạp chí và là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín và chất lượng của một tạp chí khoa học.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác huy động bài viết từ các nhà nghiên cứu đầu ngành, các giảng viên trong và ngoài viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các giảng viên cơ hữu của Học viện Khoa học xã hội nhằm từng bước nâng cao được chất lượng của Tạp chí.

Thứ năm, mở rộng các kênh phát hành và quảng bá Tạp chí; đồng thời, thu hút các bài viết có chất lượng để phục vụ tốt hơn nữa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội trong và ngoài Học viện Khoa học xã hội.

Thứ sáu, tiếp tục đăng tải thông tin về bài viết (Tóm tắt, Từ khóa - tiếng Anh/tiếng Việt) của Tạp chí trên Cổng thông tin điện tử Học viện Khoa học xã hội nhằm giới thiệu để bạn đọc tìm hiểu, tra cứu và tham khảo; tiến tới sẽ đăng tải toàn văn các bài đăng trên số định kỳ lên Web của Học viện để rút ngắn hơn nữa khoảng cách đưa sản phẩm Tạp chí đến tay bạn đọc.

 

PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ