Hoạt động tạp chí

Đại hội Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày đăng: 26/06/2015 | Lượt xem: 971

Ngày 22 tháng 6 năm 2015, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Phó Chủ tịch Viện; PGS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch Viện cùng trên 100 các đại biểu là lãnh đạo và hội viên các Chi hội trực thuộc Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng BCH Liên chi hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Báo cáo trình tại Đại hội về hoạt động của Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2010- 2015 nêu rõ: Trong 5 năm qua, hoạt động của Liên chi hội đã có bước phát triển so với những năm trước. Đội ngũ những người làm báo ngày càng được tăng cường, được đào tạo, bồi dưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Liên chi hội được đánh giá là đơn vị có tổ chức bộ máy ổn định, đội ngũ hội viên có trình độ cao, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ Hội.

Trong nhiệm kỳ, công tác chuyên môn của Liên chi hội luôn gắn hoạt động chuyên môn với việc nâng cao chất lượng tạp chí. Trung bình mỗi năm, các tạp chí xuất bản 344 kỳ, trong đó có 300 kỳ bằng tiếng Việt, 44 kỳ bằng tiếng Anh. Nội dung các bài viết đăng tải trên tạp chí phong phú, đa dạng, hướng trọng tâm phục vụ cho sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn thúc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của chính bản thân các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nghiêm túc chỉ ra những mặt hạn chế của Liên chi hội trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đó là: Việc sinh hoạt nghiệp vụ đã được tổ chức nhưng chưa thường xuyên. Việc bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nhà báo gắn với công tác báo chí đặc thù của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ yếu dựa vào kinh nghiệm làm việc của các thế hệ cán bộ tạp chí đi trước nên chưa thu hút được sự quan tâm của các hội viên. Các nguồn thu nhằm xây dựng quỹ Hội của được chú trọng.


GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đã đi vào chiều sâu, tiếp tục khẳng định được vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Bên cạnh đó, giáo sư nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần chú trọng trong nhiệm kỳ tới, Liên chi hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong thời kỳ mới, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương thức hoạt động và thu hút rộng rãi các nhà báo vào tổ chức Hội. Cụ thể:

Thứ nhất, các tạp chí tiếp tục hướng tới sự đa dạng trong lĩnh vực phản ánh, có sự kết hợp hiệu quả của người làm tạp chí với tổ chức xã hội nghề nghiệp, không có sự tách rời. Kết nối chặt chẽ trong các cấp lãnh đạo: Viện Hàn lâm - Liên chi hội Nhà báo Viện - Lãnh đạo các tạp chí trực thuộc Viện, cả bộ máy định hình cho việc làm thế nào để tạp chí hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Thứ hai, bên cạnh công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ, các tạp chí cần tự đổi mới để nâng cao chất lượng từ việc quan tâm tới đội ngũ những người làm báo, trong đó vừa chú trọng chuyên môn nghiên cứu khoa học vừa phải đào tạo về nghiệp vụ báo chí. Về vấn đề này, GS yêu cầu Ban Tổ chức cán bộ phối hợp với Liên chi hội để có những giải pháp tốt ngay trong thời gian trước mắt.

Thứ ba, phải suy nghĩ đến giải thưởng báo chí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trước hết là xây dựng các tiêu chí: công bằng, khách quan, khen đúng người, tôn vinh đúng việc. Việc làm này nhằm phát huy vai trò của Hội đồng biên tập, quảng bá, tôn vinh các nhà khoa học - người làm báo của Viện Hàn lâm.

Thứ tư, Liên chi hội tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định rõ hơn vai trò của Liên chi hội. Tạp chí là kênh thông tin đăng tải kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, góp phần nâng cao vị thế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong sự nghiệp phát triển cũng như sự đánh giá, nhìn nhận của toàn xã hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 05 đồng chí: PGS.TS. Phạm Văn Đức; PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn; PGS.TS. Lê Thanh Sang; ThS. Phùng Diệu Anh; ThS. Kiều Quỳnh Anh. Và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


PGS.TS. Phạm Văn Đức tặng hoa cho GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

nhân dịp giáo sư thôi giữ chức vụ Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Toàn cảnh Đại hội


PGS.TS. Phạm Văn Đức chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội

 

Tin và ảnh: Mai Hoa