Hoạt động tạp chí

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015)

Ngày đăng: 26/06/2015 | Lượt xem: 396

Nhân dịp kỷ niệm 90 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày hội, ngày tôn vinh những người đã và đang hoạt động, cống hiến trong lĩnh vực báo chí, ngày 20 tháng 6 năm 2015, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các thành viên Hội đồng Biên tập; một số cộng tác viên và công chức, viên chức, giảng viên của Học viện Khoa học xã hội.

Tham dự Lễ kỷ niệm có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Học viện Khoa học xã hội kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội; PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội; PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Học viện KHXH; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc Học viện KHXH.

Trong buổi Lễ này, không chỉ Kỷ niệm 90 năm ngày ra đời của báo Thanh niên - do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 21/6/1925, ngày này đã được Bộ Chính tri, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định gọi là Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (từ ngày 21 tháng 6 năm 2000) mà chúng ta còn điểm lại những thành tựu đã đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm sau hơn 2 năm hoạt động của Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội nhằm định hướng tiếp tục xây dựng, phát triển Tạp chí trong thời gian tới.

Một số thành tích đã đạt được

Qua hơn hai năm hoạt động, kể từ số đầu tiên ra mắt vào tháng 12 năm 2012, đến nay Tạp chí đã xuất bản được 25 số. Mặc dù là một tạp chí mới trong số các tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tuy nhiên, Tạp chí đã đạt được một số thành công bước đầu và có một số thành tích nổi bật, được Lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao, như:

Thứ nhất, công tác huy động bài viết cho Tạp chí ngày càng có hiệu quả. Ngay sau khi ra mắt và xuất bản số đầu tiên vào tháng 12 năm 2012, Tạp chí đã làm tốt công tác huy động bài viết; xây dựng Thể lệ gửi bài đăng tạp chí; gửi thư mời viết bài tới các cơ quan, Viện nghiên cứu trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các Khoa, Bộ môn, các giảng viên, các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài Học viện. Trong thời gian qua, số lượng bài gửi đến Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội ngày càng tăng, phong phú về hướng nghiên cứu và đa dạng về các lĩnh vực khoa học xã hội. Chất lượng các bài gửi đến Tạp chí ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện cho Tạp chí có điều kiện lựa chọn những bài viết có chất lượng, nâng cao chất lượng nội dung của Tạp chí.

Thứ hai, nội dung và hình thức của Tạp chí từng bước được nâng cao theo tiêu chuẩn quốc gia và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Các bài viết đăng trên Tạp chí đều được các chuyên gia của ngành, lĩnh vực khoa học đó thẩm định, đánh giá. Hình thức của Tạp chí cũng được chú trọng xây dựng theo các chuẩn quốc gia và quốc tế. Tạp chí luôn tiếp thu, lắng nghe những ý kiến đóng góp, xây dựng và có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Tạp chí. Do vậy, chất lượng về nội dung và hình thức của Tạp chí từng bước được nâng cao.

Thứ ba, ngay từ khi Tạp chí đi vào hoạt động, dưới sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Tổng biên tập, của Ban lãnh đạo Học viện, Tạp chí đã nhanh chóng xây dựng các tiêu chí của một tạp chí nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo sau đại học của Học viện. Chất lượng của Tạp chí được coi là một trong những tiêu chí sống còn, được Tổng biên tập; Ban biên tập luôn quan tâm và có những chỉ đạo thiết thực đảm bảo chất lượng của Tạp chí. Do vậy, chất lượng của Tạp chí được khẳng định và đánh giá cao. Tạp chí đã được đưa vào tính điểm phong học hàm Giáo sư, phó giáo sư ngay sau khi xuất bản được 03 số năm 2013. Đến nay, Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Nhà nước đưa vào tính điểm phong học hàm các ngành như: Luật học; Liên ngành Triết học, Chính trị học, Xã hội học; ngành Tâm lý học; ngành Giáo dục học; Ngôn ngữ học; Văn học, Kinh tế học. Một số ngành đã được nâng điểm lên mức tối đa như: Luật học; Tâm lý học. Có thể khẳng định rằng, đây là một sự phát triển vượt bậc của Tạp chí trong thời gian qua.  

Thứ tư, Tạp chí có sự phát triển nhanh về số lượng xuất bản. Nếu như trong năm 2013, Tạp chí xuất mới xuất bản 2 tháng 1 số thì sang năm 2014 Tạp chí đã nâng lên 1 tháng 1 số. Tạp chí từ 80 trang/số đến năm 2015 đã tăng lên 120 trang/số. Từ chỗ in 500 bản/số (từ 2012 - 2014), đến nay Tạp chí đã in 1000 bản/số.

Việc tăng số số lượng xuất bản, tăng số trang in là rất kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu đăng bài ngày càng tăng nhanh của các cộng tác viên, đặc biệt là của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài Học viện. Qua đó, có thể khẳng định rằng, Tạp chí đã có những đóng góp tích cực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội nói chung và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện nói riêng.

Thứ năm, công tác phát hành Tạp chí ngày càng phát triển ổn định. Các kênh phát hành của Tạp chí ngày càng được mở rộng: Công ty Phát hành Báo chí TW đặt định kỳ; độc giả đặt định kỳ; độc giả mua lẻ.v.v… hiện nay Tạp chí đã trở thành một tài liệu nghiên cứu và học tập quan trọng cho nghiên cứu sinh, học viên cao học đang học tập, nghiên cứu tại Học viện.


Ban Giám đốc Học viện KHXH chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Biên tập

và cán bộ Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, (20/6/2015).

 

Một số bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển Tạp chí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bài học kinh nghiệm

Từ những thành công bước đầu của Tạp chí như vừa nêu trên, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội rút ra một số bài học kinh nghiệm để Tạp chí tiếp tục phát triển:

Một là, Tạp chí đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan hữu quan của Viện Hàn lâm KHXHVN. Trong đó, người chỉ đạo trực tiếp là GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc Học viện, Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội.

Hai là, Tạp chí đã nhận được sự đầu tư có hiệu quả của Ban giam đốc Học viện Khoa học xã hội, sự chỉ đạo của Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội, sự ủng hộ của các phòng ban, đoàn thể trong Học viện. Ngay từ khi Tạp chí được hình thành và đi vào hoạt động, Giám đốc học viện đã đầu tư về cơ sở vật chất tốt nhất, lựa chọn nhân sự phù hợp cho Tạp chí. Đây chính là những nhân tố giúp cho Tạp chí có được nền tảng cho sự phát triển trong thời gian qua.

Ba là, Tạp chí đã xây dựng được đội ngũ đông đảo cộng tác viên, huy động được những bài viết có chất lượng. Với dung lượng Tạp chí hiện nay là 120 trang, nếu không có số lượng bài viết nhiều, phong phú thì không thể đáp ứng được việc xuất bản Tạp chí đúng kỳ hạn, không thể lựa chọn bài viết tốt để nâng cao chất lượng Tạp chí. Chính vì vậy, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội rất chú trọng việc mở rộng đối tượng cộng tác viên, huy động các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm, các nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài cơ sở đào tạo viết bài cho Tạp chí.

Định hướng pháp triển

Từ những thành công và những bài học rút ra. Để Tạp chí tiếp tục phát triển trong thời gian tới Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội đã xác định: Định hướng phát triển của Tạp chí nằm trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế. Đó là:

Thứ nhất, định hướng các bài viết cho Tạp chí: là một Tạp chí mang tính chất của ngành giáo dục nên các bài viết cho Tạp chí theo định hướng phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo, bám sát hoạt động đào tạo để khai thác các bài viết nhằm phục vụ công tác đào tạo nhân lực khoa học xã hội, chuyển tải và đưa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội vào từng lĩnh vực đào tạo tại Học viện; các bài viết theo hướng nâng cao, hoàn thiện chất lượng các chương trình đào tạo ở các bậc: tiến sĩ, thạc sĩ, bồi dưỡng ngắn hạn… Chú trọng hướng hội nhập, nghiên cứu học tập kinh nghiệm, chương trình đào tạo nhân lực khoa học xã hội của các nước phát triển, các trường đại học lớn trên thế giới nhằm phục vụ công tác đào tạo tại Học viện.

Thứ hai, chú trọng công tác biên tập, huy động tối đa trí tuệ của Hội đồng biên tập nhằm nâng cao chất lượng của Tạp chí cả về nội dung và hình thức đáp ứng quy chuẩn của một tạp chí khoa học; từng bước hội nhập khu vực và quốc tế; mở rộng hơn nữa các ngành, các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được đưa vào tính điểm phong học hàm Giáo sư, Phó giáo sư. Đây là một định hướng được khẳng định ngay từ khi thành lập Tạp chí và là một tiêu chí rất quan trọng để đánh giá uy tín và chất lượng của một tạp chí khoa học.

 Thứ ba, đẩy mạnh hơn nữa hướng huy động bài viết từ các nhà nghiên cứu đầu ngành, các giảng viên trong và ngoài viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các giảng viên cơ hữu của Học viện Khoa học xã hội. Bởi vì, phải có nguồn bài chất lượng thì mới có điều kiện để nâng cao được chất lượng của Tạp chí.

Thứ tư, Tạp chí phải tiếp tục phát huy được những mặt đã làm tốt trong thời gian qua, đảm bảo xuất bản đúng kỳ hạn, đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa công tác phát hành, quảng bá để tiến tới tiếp tục nâng số lượng in và phát hành Tạp chí.  


Cán bộ Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, (20/6/2015)

 

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội không chỉ là cơ quan ngôn luận của Học viện Khoa học xã hội mà Tạp chí còn là kênh thông tin, phản ánh những sự kiện, hoạt động của Học viện qua việc đăng tải các bài thông tin, ảnh các sự kiện hoạt động nổi bật của Học viện trong thời gian qua.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - ngày hội, ngày tôn vinh những người làm báo, để tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội tiếp tục phát triển và có đóng góp thiết thực, phục vụ tốt hơn nữa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội trong và ngoài Học viện Khoa học xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, Tạp chí mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo của Ban giám đốc Học viện Khoa học xã hội, của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các ý kiến đóng góp, xây dựng Tạp chí của Hội đồng biên tập và sự ủng hộ của các cộng tác viên.

 

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội