Học viện

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày đăng: 04/01/2023 | Lượt xem: 64

       Ngày 30/12/2022, Học viện Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội; Đồng chí Ngô Tiến Phát - Phó ban Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Phạm Văn Dương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; TS. Trần Đình Hưng – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; các ủy viên Hội đồng Học viện; cùng ban lãnh đạo, các trưởng khoa, phó trưởng khoa, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Học viện Khoa học xã hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

       Thay mặt ban lãnh đạo Học viện, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo đã tổng kết các kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đánh giá những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế thông qua 9 nhiệm vụ công tác gồm: Công tác quản lý, điều hành và các công việc chung; Công tác đào tạo và quản lý đào tạo; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác Thông tin - Thư viện, xuất bản và Tạp chí; Công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác Kế hoạch - tài chính, quản lý cơ sở vật chất; Công tác Ứng dụng công nghệ thông tin và Cổng thông tin điện tử; Công tác Đảng và công tác đoàn thể.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022

và triển khai nhiệm vụ năm 2023

       Năm 2022, cùng với sự quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và của Học viện Khoa học xã hội (Học viện) nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Học viện có nhiều đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trên tất cả các phương diện công tác theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả; Bên cạnh việc gặt hái được thành tích đáng khích lệ báo cáo cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế trong công tác của Học viện

       Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong năm 2022, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện sẽ nỗ lực phấn đấu để triển khai có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch công tác năm 2023.

       Sau khi nghe bản Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị đã nhận được rất nhiều những ý kiến của các đại biểu đánh giá những mặt mạnh và những điểm còn hạn chế trong công tác năm 2022 và các ý kiến đề xuất, kiến nghị phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị.

       Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác năm 2022 của Học viện, đồng thời chỉ đạo về phương hướng và cách thức tổ chức, thực hiện nhiệm vụ năm 2023 tại Học viện với việc đề cao chất lượng và tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam luôn hỗ trợ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để Học viện Khoa học xã hội thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Tiến PhátPhó ban Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Tiến PhátPhó ban Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhấn mạnh, Học viện cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo yêu cầu của tình hình mới theo Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Cùng với Đề án khả thi chuyển đổi Học viện thành cơ sở giáo dục đại học, Học viện phải xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định hiện hành. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giảng viên, nhân viên từng bước đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đảm bảo có chất lượng. Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Học viện.

       Thay mặt lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Học viện cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Viện Hàn lâm, trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Học viện trong thực hiện mọi nhiệm vụ công tác. Đồng thời khẳng định với tiềm lực vốn có về cơ sở vật chất và con người, trong năm 2023, Học viện sẽ tiếp tục phát huy tốt nhất những thế mạnh vốn có và những thành tựu đã đạt được để phát triển Học viện cả về quy mô và chất lượng.

       Kết thúc Hội nghị, thừa lệnh Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chánh Văn phòng công bố các quyết định danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2022.

       Một số hình ảnh trong buổi lễ:

PGS.TS. Hồ Việt Hạnh – Tổng Biên tập Tạp chí Nhân lực KHXH phát biểu tại hội nghị

TS. Nguyễn Duy Thụy – Phó Giám đốc Học viện KHXH phát biểu tại hội nghị.

PGS.TS. Phạm Văn Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Một vài tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương + Minh Nguyệt