Học viện

Học viện Khoa học xã hội: Phát động phong trào thi đua năm 2022

Ngày đăng: 22/03/2022 | Lượt xem: 231

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 15/3/2022, tại số 477, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Học viện Khoa học xã hội tổ chức Lễ Phát động thi đua năm 2022 - Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội; Các Phó Giám đốc phụ trách các cơ sở Học viện Khoa học xã hội (dự trực tuyến); Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội; BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện tham dự dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 

Phát động phong trào thi đua của Học viện Khoa học xã hội, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh -  Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội kêu gọi toàn thể cán bộ Học viện hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, từ đó, xây dựng các chương trình kế hoạch hành động thiết thực, góp phần tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Học viện. Năm 2021 công tác thi đua khen thưởng của Học viện Khoa học xã hội tiếp tục đi vào thực chất, khen đúng người, tôn vinh đúng việc. Bên cạnh đó, các hình thức khen thưởng đột xuất đã khích lệ tinh thần cán bộ, đặc biệt là sự ghi nhận của Học viện đối với các tổ chức, cá nhân đã nỗ lực hoạt động, tham mưu, đề xuất, khắc phục khó khăn trong các đợt giãn cách phòng chống dịch bệnh Covid - 19 để đảm bảo các hoạt động của đợn vị được thông suốt. Năm 2022, công tác thi đua - khen thưởng của Học viện tiếp tục kiện toàn theo tiêu chí thực chất và chuyên nghiệp, Phó Giáo sư mong muốn tinh thần này sẽ được quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ Học viện và tạo ra bước đột phá trong công tác thi đua - khen thưởng từ việc xác định: Thi đua gắn với các mảng hoạt động; thi đua ngay trong công việc hằng ngày của cán bộ; từng cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác của mình để thi đua… 

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh phát động thi đua

Hưởng ứng phong trào thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và của Học viện Khoa học xã hội, TS. Đặng Nguyên Giang - Phó Chủ tịch Công đoàn, phát động thi đua trong toàn thể CBVCNLĐ, trong đó tập trung vào các tiêu chí:

  1. 100% CBVCNLĐ Học viện thi đua, sáng tạo, cải tiến, đổi mới quy trình làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; thúc đẩy tăng hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 của Học viện và của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
  2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn: “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8h có chất lượng, hiệu quả”… gắn với chủ đề hoạt động của Công đoàn Viện Hàn lâm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và các phong trào thi đua do Viện Hàn lâm và Học viện phát động.
  3. 100% CBVCNLĐ Học viện đăng ký và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
  4. Công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức và sáng tạo trong hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, thực hiện tốt công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Tập trung tổ chức ra soát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện Khoa học xã hội Khóa 2. Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
  5. Hoạt động hiệu quả trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động Học viện. Tích cực phối hợp với lãnh đạo Học viện tập trung huy động nguồn lực, tổ chức hỗ trợ, chăm lo đoàn viên và người lao động gặp khó khăn và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lễ Phát động thi đua năm 2022 của Học viện Khoa học xã hội kết thúc bằng phần ký kết giao ước thi đua của các cá nhân và đơn vị trực thuộc Học viện.

Một số hình ảnh tập thể và cá nhân nhận các danh hiệu thi đua năm 2021:

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết