Học viện

Học viện Khoa học xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến Trưởng, Phó khoa, Tổ trưởng bộ môn năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 14/09/2021 | Lượt xem: 726

Thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc Học viện, ngày 13 tháng 9 năm 2021, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tào của Học viện năm học 2021 - 2022; Công bố các Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng bộ môn và thảo luận về Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹQuy chế đào tạo trình độ tiến sỹ. Dự Hội nghị có: GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội; Lãnh đạo các Viện nghiên cứu chuyên ngành kiêm Trưởng, Phó khoa, Tổ trưởng bộ môn tại Học viện Khoa học xã hội; các Phó Giám đốc Học viện, Thư ký Hội đồng Học viện và Trợ lý các Khoa chuyên ngành.

 

Một số hình ảnh Hội nghị trực truyến các Trưởng, Phó khoa, Tổ trưởng bộ môn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong điều kiện Học viện vừa hoạt động vừa thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các nhóm công việc chính đã và đang được Học viện Khoa học xã hội thực hiện, gồm:

Thứ nhất, Học viện đã xây dựng và ban hành các Quy chế về đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và bảo vệ trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, các Khoa đang tổ chức cho các học viên cao học bảo vệ luận văn trực tuyến đợt 1/2019 (khóa học 2019 - 2021); các NCS bảo vệ cấp luận án cấp cơ sở trực tuyến; tổ chức dạy trực tuyến. Qua thực tiễn triển khai cho thấy các hoạt động giảng dạy và bảo vệ trực tuyến đã đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quyền lợi của người học trong điều kiện hiện nay.

Thứ hai, Học viện đã phối hợp với cơ sở có chức năng đào tạo tiếng Anh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đào tạo tiếng Anh cho học viên cao học theo đúng quy định.

Thứ ba, Học viện đã trang bị cơ sở vật chất phù hợp cho các đơn vị (các Khoa) thuộc Học viện, đề nghị các Khoa tiếp nhận và có kế hoạch khai thác, sử dụng tài sản hiệu quả, phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe công bố các quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng bộ môn của Giám đốc Học viện bao gồm:

 1. TS. Phạm Thị Thuý Nga - Phó Trưởng khoa Khoa Luật, kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Luật kinh tế
 2. TS. Nguyễn Linh Giang - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
 3. TS. Đinh Thế Hưng - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng  bộ môn Luật Hình sự và tố tụng hình sự
 4. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Trưởng khoa Khoa Triết học - Chính trị học - Tôn giáo học kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Triết học
 5. PGS.TS. Chu Văn Tuấn - Phó Trưởng khoa Khoa Triết học - Chính trị học - Tôn giáo học kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Tôn giáo học
 6. TS. Vũ Mạnh Toàn - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng bộ môn Chính trị học
 7. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - Trưởng khoa Khoa Kinh tế học kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Kinh tế học
 8. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng - Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế học kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Kinh tế quốc tế
 9. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng bộ môn Tài chính - Ngân hàng
 10. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Trưởng khoa Khoa Dân tộc học - Nhân học, Sử học và Khảo cổ học kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Dân tộc học - Nhân học
 11. PGS.TS. Bùi Minh Trí - Phó Trưởng khoa Khoa Dân tộc học - Nhân học, Sử học và Khảo cổ học kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Khảo cổ học
 12. TS. Trần Thị Phương Hoa - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức  Trưởng bộ môn Sử học
 13. PGS. TS. Nguyễn Thị Mai Lan - Phó Trưởng khoa Khoa Xã hội học, Tâm lý học và Công tác xã hội kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Tâm lý học
 14. PGS. TS. Nguyễn Đức Vinh - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Xã hội học
 15. TS. Hà Thị Thư - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng bộ môn Công tác xã hội
 16. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm - Trưởng khoa Khoa Văn hóa - Ngôn ngữ học kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Văn hóa học
 17. TS. Đặng Nguyên Giang - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh
 18. TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học
 19. PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp - Trưởng khoa Khoa Văn học - Hán Nôm kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Văn học
 20. PGS. TS. Nguyễn Tuấn Cường - Phó Trưởng khoa Khoa Văn học - Hán Nôm kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Hán Nôm
 21. TS.  Phạm Văn Ánh - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng bộ môn Việt Nam học
 22. PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung - Trưởng khoa Khoa Khoa học quản lý kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh
 23. PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng - Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học quản lý kiêm giữ chức Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế
 24. PGS.TS. Lê Phước Minh - Giảng viên Học viện Khoa học xã hội giữ chức Trưởng bộ môn Quản lý Giáo dục

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình, Thư ký Hội đồng Học viện đã thông tin khái quát về những điểm mới được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 và Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại phần thảo luận, Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến đóng góp của các Lãnh đạo các Viện nghiên cứu trong vai trò là Trưởng, Phó các Khoa/Bộ môn thuộc Học viện Khoa học xã hội; trong đó, nội dung được tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến sâu rộng nhất đó là những quy định và điểm mới của Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹQuy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một số ý kiến khác tập trung vào các nội dung khác như: tăng cường công tác quảng bá để nâng cao hiệu quả tuyển sinh; liên kết quốc tế trong công tác đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng các tạp chí chuyên ngành đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ…

 Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh giải đáp, làm rõ một số vấn đề mà các thầy, cô đã nêu trong phần thảo luận; các nội dung chính sẽ được cụ thể hóa trong tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn và bộ thủ tục hành chính thống nhất, công khai để thuận lợi cho hoạt động đào tạo của Học viện trong thời gian tới. Về Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹQuy chế đào tạo trình độ tiến sỹ, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh thông tin thêm về việc Học viện đã thành lập Ban soạn thảo Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹQuy chế đào tạo trình độ tiến sỹ nhằm cụ thể hóa các hoạt động đào tạo tại Học viện theo yêu cầu của hai văn bản quy phạm pháp luật trên. Bản Dự thảo sẽ sớm được gửi tới các Khoa/Bộ môn, đề nghị các Khoa/Bộ môn tập trung thảo luận, cho ý kiến để hai bản Quy chế được hoàn thiện và ban hành trong thời gian sớm nhất.

 

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết