Học viện

Hội nghị: Công bố quyết định về công tác cán bộ Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 14/07/2021 | Lượt xem: 823

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Học viện Khoa học xã hội đã long trọng tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ; theo đó, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã ký Quyết định bổ nhiệm các Trưởng/Phó Khoa; Giám đốc Học viện Khoa học xã hội đã ký các Quyết định bổ nhiệm Trưởng/Phó các đơn vị chức năng và giúp việc Giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

 

 

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, chủ trì Hội nghị; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng; nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Học viện; Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công An, Ủy viên Hội đồng Học viện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Các đồng chí Ủy viên Hội đồng Học viện Khoa học xã hội; Các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện Khoa học xã hội.

Hội nghị đã tiến hành công bố các quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam bổ nhiệm các Trưởng/Phó Khoa thuộc Học viện Khoa học xã hội bao gồm:

1. GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Xã hội học, Tâm lý học và Công tác xã hội, Học viện Khoa học xã hội.

2. PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Luật.

3. PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Chính sách công.

4. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Triết học, Chính trị học và Tôn giáo học.

5. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Kinh tế học.

6. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Dân tộc học - Nhân học, Sử học và Khảo cổ học.

7. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Văn hóa - Ngôn ngữ học.

8. PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Văn học - Hán Nôm.

9. PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Khoa học quản lý.

10. PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Nam Bộ, Phó Giám đốc Học viện, kiêm giữ chức Trưởng đại diện Cơ sở Học viện KHXH tại Thành phố Hồ Chí Minh.

11. PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Triết học, Chính trị học và Tôn giáo học.

12. PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế học.

13. PGS.TS. Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Dân tộc học - Nhân học, Sử học và Khảo cổ học.

14. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Văn học - Hán Nôm.

15. PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu, kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học quản lý.

16. TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội

17. PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học, kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Xã hội học, Tâm lý học và Công tác xã hội.

Các Tân Trưởng Khoa nhận quyết định bổ nhiệm tại Hội nghị

Các Tân Phó trưởng Khoa nhận quyết định bổ nhiệm tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã diễn ra phần công bố và trao quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học xã hội bổ nhiệm các Trưởng/Phó Văn phòng, Phòng và Trung tâm thuộc Học viện KHXH. Gồm:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà, Giảng viên cao cấp, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm, giao điều hành hoạt động của Trung tâm Đào tạo khoa học cơ bản, Học viện Khoa học xã hội.

2. TS. Nguyễn Thị Khánh Trang, Chuyên viên chính, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, giao điều hành hoạt động của phòng Quản lý đào tạo, Học viện Khoa học xã hội.

3. TS. Nguyễn Ngọc Toàn, Nghiên cứu viên chính, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, giao điều hành hoạt động của Văn phòng Học viện Khoa học xã hội.

4. TS. Trần Thị Xuân, Chuyên viên chính, giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Học viện Khoa học xã hội.

5. ThS. Phạm Nhật Minh, Kỹ sư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm, giao điều hành hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin - Tư liệu - Thư viện, Học viện Khoa học xã hội.

6. ThS. Cao Thị Anh Sao, Kế toán viên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, giao điều hành hoạt động của phòng Kế hoạch – Tài chính, Học viện Khoa học xã hội.

7. ThS. Lê Anh Tuấn, Chuyên viên chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm, giao điều hành hoạt động của Trung tâm Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra đào tạo, Học viện Khoa học xã hội.

8. ThS. Nguyễn Thị Hoa, Chuyên viên, giữ chức vụ Thư ký Tòa soạn, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội.

9. ThS. Trần Thị Thu Hà, Chuyên viên, giữ chức Phó Trưởng đại diện Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Khoa học xã hội.

Trưởng/Phó Văn phòng, Phòng và Trung tâm, Thư ký tòa soạn nhận quyết định bổ nhiệm tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Chủ tịch hội đồng Học viện ghi nhận và đánh giá cao trước những nỗ lực của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ Học viện trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện. Với vai trò là đơn vị đại diện cho Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thực hiện chức năng đào tạo, việc kiện toàn và công bố các quyết định về công tác cán bộ đã thể hiện rõ định hướng phát triển của Học viện về công tác đào tạo; đặc biệt với việc giao nhiệm cho các Trưởng/Phó Khoa là lãnh đạo các viện nghiên cứu chuyên ngành đã thể hiện sự gắn kết của các Viện trong công tác đào tạo, công tác tuyển sinh và đưa kết quả nghiên cứu vào hoạt động đào tạo tại Học viện - đây cũng chính là mục tiêu phát triển hoạt động đào tạo gắn với nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã được Đảng ủy, và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thống nhất cao. Với phương châm hành động: đoàn kết, nhất trí, phối hợp chặt chẽ để đem đến cho xã hội dịch vụ đào tạo có chất lượng cao về khoa học xã hội là những lời tâm huyết mà Chủ tịch Viện Bùi Nhật Quang đã gửi gắm tới Ban Lãnh đạo Học viện, tới các Tân Trưởng/Phó Khoa và tập thể cán bộ, công chức, người lao động Học viện Khoa học xã hội.

Thay mặt Lãnh đạo Học viện, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Học viện phát biểu, gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ Học viện KHXH triển khai công tác kiện toàn và sớm ổn định tổ chức, đáp ứng các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Trước những cơ hội và thách thức mới, với vai trò phụ trách Học viện KHXH, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt đó là:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mô hình gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo trong Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam theo hướng thiết thực, hiệu quả. Theo đó, cần phải huy động đầy đủ các nhà khoa học của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hiện nay là 16 Giáo sư; 140 Phó Giáo sư và 348 Tiến sĩ tham gia đầy đủ vào tiến trình đào tạo ở trình độ  Tiến sĩ, thạc sĩ; nâng cao trình độ, đào tạo lại cán bộ của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;

Thứ hai, Học viện khoa học xã hội cùng với các Viện chuyên ngành, xây dựng chiến lược hợp tác với các Bộ/Ngành, địa phương trên cả ba chức năng: nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố có tính chất thúc đẩy để triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thành các chính sách, quyết định tại Bộ/Ngành, địa phương;

Thứ ba, xây dựng chiến lược về phát triển nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học xã hội để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực này trước hết của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ở các Bộ/Ngành, địa phương, đặc biệt là các “vùng trũng” về KHXH như các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ;

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả, chất lượng và minh bạch tại Học viện khoa học xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm những tiêu cực trong đào tạo.

Cuối cùng, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh bày tỏ quyết tâm: Tập thể Ban lãnh đạo Học viện KHXH cùng với các đồng chí Tân Trưởng khoa, Phó trưởng khoa; các đồng chí lãnh đạo cấp Phòng/Trung tâm của Học viện khoa học xã hội quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ mới, để Học viện Khoa học xã hội giữ vững và phát huy truyền thống đào tạo của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua.

Toàn cảnh Hội nghị

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Minh Nguyệt, Thu Trang

In bài viết