Học viện

Thư cảm ơn về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam