Học viện

Diễn văn của Giám đốc Học viện Khoa học xã hội tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện Khoa học xã hội (10/01/2010-10/01/2020)

Ngày đăng: 10/01/2020 | Lượt xem: 288

Kính thưa: Các Quý vị đại biểu, khách quý;

Thưa: Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện Khoa học xã hội.

Trong không khí đón chào các sự kiện quan trọng của đất nước năm 2020 và các hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vào năm 2021, hôm nay, chúng ta long trọng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện Khoa học xã hội (10/01/2010-10/01/2020).

Trước hết, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội  xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự có mặt của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện các cơ quan chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan, đơn vị; các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Học viện Khoa học xã hội.

Kính thưa quý vị

Nhìn lại 10 năm Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong chặng đường gần nửa thế kỷ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước, chúng ta có thể tự hào nói rằng Học viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định được vị thế cũng như uy tín trong cả nước. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá một cách khách quan và toàn diện những thành tựu nổi bật trong đào tạo sau đại học, rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển mới nhằm nâng cao hơn nữa uy tín và vị thế của Học viện là hết sức cần thiết nhân dịp kỷ niệm này. Hãy cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện trên một số lĩnh vực với một vài mốc thời gian chủ yếu sau:

Giai đoạn trước khi thành lập Học viện Khoa học xã hội (01/2010)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cái nôi đào tạo ra lớp lớp các trí thức khoa học xã hội cho đất nước. Ngày 20 tháng 6 năm 1978, Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho 7 cơ sở đào tạo theo Quyết định số 336/TTg. Đây là những cơ sở đào tạo sau đại học đầu tiên trên toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ. Tiếp sau đó, 10 cơ sở khác thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) được giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học. Đến năm 1991, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, một số cơ sở đào tạo trên đại học của Viện Hàn lâm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ.

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực đào tạo trên đại học trong thời gian này là cơ bản, to lớn và làm tiền đề vững chắc cho việc ra đời và tiếp bước của Học viện Khoa học xã hội trong điều kiện mới.

Giai đoạn 2010-2014

          Học viện Khoa học xã hội thành lập vào ngày 10 tháng 01 năm 2010 theo Quyết định số 35/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2010. Sự ra đời của Học viện đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và đáp ứng yêu cầu về công tác đào tạo phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước; thể hiện tầm nhìn mang chính chiến lược của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm).

        Học viện có nhiệm vụ quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Hàn lâm và nâng lên một tầm cao mới. Từ đây, công tác đào tạo của các Viện chuyên ngành được chuyển về các khoa, bộ môn theo chuyên ngành trực thuộc Học Viện. Học viện quản lý thống nhất hoạt động đào tạo theo cơ chế phối hợp chặt chẽ với các Viện nghiên cứu chuyên ngành, lấy đội ngũ các nhà khoa học thuộc các Viện làm nòng cốt tham gia đào tạo tại Học viện. Theo đó, Học viện tập hợp được đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy, vì vậy đã gắn kết được hoạt động nghiên cứu với đào tạo, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước. 

        Nhớ lại ngày đầu mới thành lập, cùng với những thuận lợi nhưng Học viện cũng phải đối mặt trước nhiều khó khăn, thách thức. Đó là với tòa nhà 9 tầng đã xuống cấp của Viện Kinh tế Việt Nam bàn giao lại, cùng các phòng và trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Về nhân sự, chỉ có 7 cán bộ, viên chức là cán bộ cơ hữu trong Ban lãnh đạo, Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ và phòng Tài chính kế toán trong khi phải giải quyết một khối lượng công việc bộn bề. Nhưng ngay sau khi thành lập, Học viện đã bắt tay vào việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng như xây dựng và ban hành hệ thống văn bản liên quan đến công tác lãnh đạo và quản lý chung, đào tạo và quản lý đào tạo; xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy; tiếp nhận, thống nhất quản lý và  tổ chức đào tạo cho 496 nghiên cứu sinh và 299 học viên cao học đang theo học tại 17 cơ sở đào tạo trước đó của Viện Hàn lâm theo quy định; tiến hành tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ khóa đầu tiên tại Học viện. Năm 2010, cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện công tác thi tuyển cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện, đã có 386 thí sinh đủ tiêu chuẩn để đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ, trong đó 172 học viên cao học và 214 nghiên cứu sinh.

Trong 5 năm đầu xây dựng và phát triển, với lực lượng cán bộ, viên chức rất hạn chế, cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, các mối quan hệ công tác còn rất khiêm tốn, bằng sự nỗ lực vượt bậc và cách làm sáng tạo của mình, Học viện đã đào tạo thành công 2.454 tiến sĩ và thạc sĩ, trong đó có 394 tiến sĩ (thuộc 33 mã ngành), 2.060 thạc sĩ (thuộc 33 mã ngành), góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội, kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ khoa học học xã hội có trình độ học vấn, chuyên môn cao cho đất nước.

 Giai đoạn từ năm 2015 đến nay

 Tiếp tục những thành quả đã đạt được, ngoài việc thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, Học viện còn đẩy mạnh hoạt động hợp tác với nhiều địa phương, bộ, ngành như: Cao Bằng, Bắc Giang, Tây Ninh, Quảng Nam, An Giang, Đồng Nai, Học viện Tư pháp, Học viện Kiểm sát, Học viện Dân tộc, Học viện báo chí và Tuyên truyền... và với một số các trường Đại học ở nước ngoài như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ... trong đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Học viện cũng như góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội đối với các địa phương, đơn vị. Việc tổ chức các lớp học tại các cơ sở  của Học viện tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột đã tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham gia khóa học, đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá, nâng cao uy tín của Học viện.

Bên cạnh việc đào tạo nghiên cứu sinh, học viên trong nước, Học viện còn tiếp nhận và đào tạo học viên là người nước ngoài như Hàn quốc, Trung Quốc, Nga, Phillippine, Lào, Mông Cổ...

Với quyết tâm và nỗ lực toàn diện, bám sát thực tiễn và nhu cầu xã hội cũng như của người học, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, Học viện đã và đang đào tạo 10.427 học viên cao học và 2.558 nghiên cứu sinh thuộc các ngành khoa học xã hội, trong đó có 1.509 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án - được nhận bằng tiến sĩ và 7.391 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn - được nhận bằng thạc sĩ. Nhiều nghiên cứu sinh và học viên cao học, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, của các Bộ, Ngành và địa phương. Nhiều người đã trở thành PGS., nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp của các viện nghiên cứu và trường đại học trong cả nước. Nhiều gia đình có 2, thậm chí 3 thế hệ tham gia học tập tại Học viện; nhiều người học 2 hoặc 3 chuyên ngành khác nhau tại Học viện. Điều đó cũng góp phần khẳng định chất lượng và uy tín đào tạo của Học viện Khoa học xã hội.

Kính thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí

Trong quá trình tổ chức đào tạo, bên cạnh lực lượng giảng viên,  báo cáo viên là  các nhà khoa học có trình độ, uy tín và năng lực của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện  đã luôn tích cực, chủ động mời các nhà khoa học giàu kinh nghiệm thực tiễn ở các Bộ, ngành, địa phương tham gia để hoạt động đào tạo luôn phong phú, gắn nghiên cứu với đào tạo, lý luận với thực tiễn và khắc phục việc giảng “chay”, nói “vo, một chiều”. Đây là hướng đi đúng, thích ứng nhanh góp phần tích cực làm cho chất lượng đào tạo ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ không ngừng được nâng cao. Hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho các vùng miền, đặc biệt các vùng trọng điểm còn nhiều khó khăn như Tây Bắc, Tây Nam Bộ và Miền Trung -Tây Nguyên; ngoài ra, Học viện đã tích cực chủ động mở thêm nhiều mã ngành, chuyên ngành đào tạo mới, phù hợp góp phần đáp ứng yêu cầu về nhân lực khoa học xã hội cho đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Xác định công tác nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Học viện, trên cơ sở bám sát Chiến lược phát triển Học viện KHXH 2010 - 2020 là:“Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên sâu. Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ xã hội” hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện luôn được đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, 10 đề tài cấp nhà nước được triển khai đúng tiến độ, trong đó có 06 đề tài đã được nghiệm thu, 04 đề tài đang triển khai thực hiện; 15 đề tài cấp Bộ, trong đó 11 đề tài đã được nghiệm thu, 01 đề tài đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu và 02 đề tài đang thực hiện; 139 tài cấp cơ sở nhằm góp phần đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ của Học viện. Từ năm 2013 đến nay, nhiều Hội thảo quốc tế đã được tổ chức thành công và đã thu hút được nhiều học giả, chuyên gia, nghiên cứu sinh và cán bộ nghiên cứu trong nước và quốc tế tham dự.

         Trong những năm qua, công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được mở rộng và chú trọng hiệu quả. Học viện đã ký thỏa thuận hợp tác với một số trường, viện nghiên cứu như: Trường Đại học Tampera - Phần Lan; Viện Nhân quyền và Luật Nhân đạo Wallenberg, Đại học Lund - Thụy Điển; Trường Đại học tổng hợp Giessen - Cộng hòa Liên bang Đức; Viện Nghiên cứu về Khuyết tật và Chính sách công (IDPP) thuộc Đại học American; Quỹ DAAD (Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức); Đại học Baekseok, Đại học Youngsan - Hàn Quốc; các trường Đại học Nhân dân, Quảng Tây; Khoa học công nghệ Đại Liên, Đại học công nghệ Chiết Giang... của Trung Quốc,... Bên cạnh đó, với uy tín của mình, Học viện luôn nhận được sự đóng góp về vật chất và tinh thần của nhiều tổ chức trong nước cho Quỹ Khuyến học, Khuyến tài của Học viện cũng như học bổng thường niên (từ năm 2018) của Hội Cựu chiến binh chất độc da cam Việt Nam - Hàn Quốc.

       Việc tổ chức tọa đàm khoa học, thuyết trình khoa học của các chuyên gia, giảng viên có uy tín của nước ngoài đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều cán bộ của Viện Hàn lâm cũng như cho cán bộ, giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh của Học viện trong việc tiếp nhận những tri thức mới với cách tiếp cận khoa học và tiên tiến. Thông qua những hoạt động này, quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng và uy tín của Học viện ngày càng được nâng cao.

 Công tác Thông tin - tư liệu - thư viện luôn được coi trọng nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh. Cùng với việc khai thác, phục vụ bạn đọc các tài liệu hiện có, việc liên hệ chặt chẽ với các thư viện chuyên ngành trong hệ thống thư viện trực thuộc Viện Hàn lâm cũng như một số thư viện khác trong và ngoài nước đã kịp thời bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu mới, quý hiếm.

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để có môi trường làm việc tốt nhất cùng nhau cống hiến vì sự nghiệp chung của Học viên cũng như sự phát triển riêng của mỗi cá nhân.

           Có thể nói thời gian qua, Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện. Cơ sở vật chất được nâng cấp và đầu tư khang trang, nghiên cứu khoa học đi vào chiều sâu và hợp tác ngày càng được mở rộng…

Với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 10 năm qua, Học viện đã được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và nhiều hình thức khen thưởng khác. Xin được trân trọng báo cáo và chúc mừng những thành tích nổi bật, toàn diện của Học viện trong giai đoạn 10 năm qua.

Tự hào về chặng đường đã qua nhưng phía trước còn không ít khó khăn, trở ngaị, việc tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển của Học viện trong giai đoạn phát triển mới góp phần định hình và xây dựng Học viện xứng đáng với tầm vóc của một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước là điều trăn trở đặt ra cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện cần suy nghĩ và có kế hoạch triển khai một cách hiệu quả nhất.

Kính thưa các quý vị

          Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, ôn lại những khó khăn, vất vả cùng những thành tựu đã đạt được, chúng ta càng trân trọng quá khứ, càng biết ơn công lao của các thế hệ đi trước; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về Học viện. Tất cả đã tạo nên một truyền thống tốt đẹp, một giá trị văn hóa và một hành trang đầy đủ để vững bước tiến tới tương lai.

Truyền thống, đạo nghĩa là những giá trị mà mỗi chúng ta không được phép lãng quên. Nhân dịp này, xin được tri ân và cảm ơn các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Học viện đã nỗ lực hết mình vì sự phát triển và phồn vinh của Học viện thân yêu. Xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Học viện. Xin được cảm ơn các thế hệ học viên, nghiên cứu sinh đã tin tưởng lựa chọn Học viện để học tập và nghiên cứu cũng như các địa phương, tập thể, cá nhân đã ủng hộ, chia sẻ và luôn đồng hành cùng chúng tôi góp phần vào những thành tựu to lớn của Học viện trong thời gian qua.   

Với niềm phấn khởi, tự hào, có thể tin tưởng vững chắc rằng, Học viện Khoa học xã hội sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Học viện ngày càng “Dân chủ - Thân thiện - Chuyên nghiệp - Phát triển”. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ có hiệu quả của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của các địa phương, tập thể, cá nhân trong nước và bạn bè quốc tế.

 Cuối cùng, cho phép tôi thay mặt toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện Khoa học xã hội nói lời chân thành cảm ơn vì tất cả và nhân dịp năm mới Canh tý - 2020 đang đến gần, xin kính chúc các vị khách quý, các anh/ chị, các bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

In bài viết