Học viện

Thông báo lựa chọn Công ty đấu giá tài sản

Ngày đăng: 29/08/2019 | Lượt xem: 285

Học viện Khoa học xã hội có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản như sau:

- Tài sản đấu giá: Hệ thống điều hòa trung tâm Carrier

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của đơn vị hành chính sự nghiệp

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).

Giá khơỉ điểm không có thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, lưu giữ, đăng ký và đăng kiểm hàng hóa.

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

+ Được cấp phép hoạt động bởi Sở Tư pháp;

+ Là các đơn vị đấu giá đang hoạt động trên thị trường và được đánh giá là có uy tín, có quy trình thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho Học viện Khoa học xã hội;

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá, có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

+ Số lượng đấu giá viên tối thiểu là 02 người;

+ Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản;

+ Vốn điều lệ: tối thiểu là 05 tỷ đồng.

- Hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá: Đơn đăng ký; hồ sơ năng lực.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Ngày 29/8 - 03/9/2019 (Trong giờ hành chính) tại: Tầng 2 Văn phòng Học viện Khoa học xã hội

+ Người liên hệ: Mr. Ngọc, số điện thoại 0243.5527736.

 

 

In bài viết