Học viện

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Ngày đăng: 26/12/2018 | Lượt xem: 349

Ngày 25/12/2018, tại trụ sở 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Học viện, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Học viện.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm có: GS.TS. Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; PGS.TS. Trần Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Khoa học xã hội; ThS. Vũ Mạnh Dũng – Chủ tịch Công đoàn Học viện Khoa học xã hội.

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính:

  • Báo cáo Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Học viện Khoa học xã hội.
  • Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.
  • Báo cáo Công tác Ban thanh tra nhân dân năm 2018.
  • Báo cáo Công tác Thu chi tài chính năm 2018 của Học viện.
  • Bầu các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Khoa học xã hội trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Học viện KHXH.

Toàn cảnh Hội nghị.

Với các nội dung đã được trình bày, Hội nghị đã nghe những ý kiến đóng góp, thảo luận của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các kiến nghị của các cán bộ, công chức, viên chức trong Học viện nhằm góp phần hoàn thiện các bản báo cáo, cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của Học viện trên mọi mặt.

 

Tin: Thanh Lý

Ảnh: Thanh Lý